Ubezpieczenie pożyczki – na czym polega? Definicja

Ubezpieczenie pożyczki stanowi formę zabezpieczenia spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Celem jest zmniejszenie ryzyka związanego z udzieleniem danego zobowiązania. Zakres ubezpieczenia może być inny u każdego ubezpieczyciela. Jednak najczęściej ubezpieczenie chroni nas na wypadek zgonu. Śmierć może nastąpić z przyczyn naturalnych lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj w takim przypadku pożyczka jest spłacana w całości. Ubezpieczenie może nas również chronić w sytuacji:

  • poważnego zachorowania (zawał, udar mózgu, nowotwór złośliwy),
  • utarty stałego źródła dochodu,
  • czasowej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy.

Ubezpieczyciel w tych konkretnych przykładach może spłacić za nas całość pożyczki, spłacić ją częściowo lub pokryć konkretne raty pożyczki. Do polisy ubezpieczeniowej jest dołączone OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), w którym znajdziemy szczegółową informację na ten temat. Warto również zapoznać się z wyłączeniami do konkretnych zdarzeń.

Jaki jest koszt ubezpieczenia pożyczki?

Koszt ubezpieczenia pożyczki powiększa nam wysokość miesięcznej raty i stanowi pozaodsetkowy koszt kredytu. Wysokość składki uzależniona jest od kilku czynników tj.:

  • kwoty kredytu – stanowi procent tej wartości,
  • okresu kredytowania – im dłuższy okres spłaty, tym wyższy koszt ubezpieczenia,
  • wieku kredytobiorcy – z wiekiem składki są wyższe,
  • liczby kredytobiorców – każdy płaci indywidualnie ubezpieczenie,
  • zakresu ubezpieczenia – im szerszy zakres, tym wyższa składka.

Oferty mogą się różnić u konkretnych ubezpieczycieli nawet jeżeli mają ten sam zakres ubezpieczenia. Banki zazwyczaj mają podpisane umowy z konkretnym jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Czy ubezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie pożyczki nie jest obowiązkowe. Zdarzają się jednak sytuacji, w których pożyczkodawca nie udzieli nam pożyczki bez dodatkowego zabezpieczenia, np. może się okazać, że dla osób, które ukończyły 65 rok życia jest obowiązkowe. Kolejną korzyścią z posiadania ubezpieczenia mogą być lepsze warunki oferty, np. niższa prowizja.

Sprawdź także pozostałe definicje: