Kim jest gwarant? Definicja

Gwarant to inaczej poręczyciel lub żyrant, czyli osoba potwierdzająca możliwość spłaty zobowiązań w przypadku, kiedy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z zapisów umowy. Gwarant stanowi zatem zabezpieczenie dla pożyczkodawcy, ponieważ ponosi taką samą odpowiedzialność za regulowanie rat jak osoba, która pożycza pieniądze.

Kto może zostać gwarantem?

Zgodnie z przepisami gwarantem może zostać osoba, która:

  • jest pełnoletnia,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ma polskie obywatelstwo,
  • ważny dowód osobisty.

Gwarant musi również wykazać się wysoką wiarygodnością kredytową, czyli nie może mieć zaległości ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Dodatkowym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, dzięki której będzie mógł pokryć wysokość miesięcznej raty.

Firmy pożyczkowe mają również w swojej ofercie pożyczki z gwarantem. Udzielane są online według uproszczonych procedur. We wniosku uzupełniamy dodatkowo dane gwaranta. Następnie firma pożyczkowa kontaktuje się telefonicznie, aby potwierdzić wprowadzone dane i wiarygodność gwaranta. Pożyczka z gwarantem to często jedyny sposób na uzyskanie dodatkowej gotówki, jeżeli nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej, lub mieliśmy w przeszłości problemy ze spłatą zobowiązań. Opcja ta dostępna jest głównie dla osób, których dane widnieją w bazach dłużników/

Gwarancja w takiej sytuacji chroni pożyczkodawcę przed ryzykiem kredytowym, czyli zabezpiecza interes pożyczkodawcy przed niewywiązaniem się dłużnika z umowy. Gwarant to zatem osoba poręczająca, która pomaga w spłacie zobowiązania.

Jakie są obowiązki gwaranta?

Przede wszystkim gwarant zobowiązuje się do uregulowania zaległych rat, jak pożyczkobiorca przestanie spłacać pożyczkę w określonym w umowie terminie. Nie ma znaczenia przyczyna takiej sytuacji, czyli gwarant zaczyna płacić niezależnie od powodu. Interes pożyczkodawcy chroniony jest również wtedy, kiedy główny pożyczkodawca umrze. Odpowiedzialność gwaranta zwalnia się tak naprawdę dopiero w sytuacji całkowitego uregulowania zobowiązania.

Decydując się na udzielenie gwarancji, należy pamiętać, że odpowiadamy w pełni za spłatę zobowiązania. Ważne jest zatem to, aby mieć pewność, że osoba, której dajemy poręczenie, zamierza wywiązać się z podpisanej umowy i będzie spłacać raty w terminie.