Co warto wiedzieć o biurach informacji gospodarczej?

Co warto wiedzieć o biurach informacji gospodarczej?

Potrzebujesz pożyczyć pieniądze i w tym celu zamierzasz skorzystać z chwilówki, ponieważ firmy pożyczkowe nie sprawdzają klientów w Biurze Informacji Kredytowej? Jeśli masz niespłacone zobowiązania – uważaj, ponieważ najprawdopodobniej zostaniesz sprawdzony w jednym z biur informacji gospodarczej.

Co warto wiedzieć o biurach informacji gospodarczej?

Na dzień dzisiejszy w Polsce działają trzy takie biura: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG, wszystkie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Prowadzą one rejestry dłużników, na które trafić mogą wszystkie osoby i firmy, które nie regulują w terminie swoich zobowiązań.

Jak można trafić na listę dłużników BIG?

Na listę w biurze informacji gospodarczej (BIG) trafić można nie tylko poprzez niespłacony kredyt czy pożyczkę. Znajdziemy tam także informacje o tych dłużnikach, którzy m.in. nie opłacają rachunków telefonicznych, opłat za wodę, gaz, prąd, czy za wywóz śmieci.

Nie każde jednak zadłużenie spowoduje, że dłużnik trafi na listę dłużników. W przypadku osób fizycznych, łączna kwota niespłaconych zobowiązań nie może być niższa niż 200 zł i musi upłynąć już ponad 60 dni od terminu zapłaty z tym, że jednocześnie upłynęło przynajmniej 30 dni od skutecznego wysłania żądania zapłaty, które zawierało informację o zamiarze dokonania wpisu do BIG.

Co oznacza wpisanie dłużnika do BIG?

Wraz z trafieniem dłużnika na listę prowadzoną przez BIG, zostają ujawnione jego dane osobowe oraz szczegóły związane chociażby z wielkością zadłużenia. Jednak to, komu zostanie ujawniona lista dłużników zależy od konkretnego biura.

A kto może skorzystać z takich danych gromadzonych w BIG w przypadku osób fizycznych? Mogą to być np. banki, firmy pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, firmy energetyczne, a nawet sądy, prokuratorzy czy urzędy skarbowe.

Jeżeli więc klient figuruje już na liście nierzetelnych konsumentów, może on mieć w przyszłości bardzo duże problemy z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania związanego z koniecznością ponoszenia opłat.

Czy można usunąć dane z BIG?

Klient, który zostanie wpisany do BIG może po spełnieniu określonych warunków ubiegać się o wykreślenie z listy. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych biuro informacji gospodarczych usuwa dane m.in:

  • na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku,
  • przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązania umowa,
  • po upływie dziesięciu lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje,
  • na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem.

Pamiętajmy, że biura informacji gospodarczej zbierają negatywne informacje o osobach fizycznych i firmach. Zapisy w nich pojawiają się tylko w sytuacjach, gdy uchylamy się od zapłaty i regulowania swoich zobowiązań.

Co to jest BIK?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, gdzie możliwe jest budowanie korzystnej historii kredytowej klienta. Tam zapisywane są także informacje o systematycznie i terminowo opłacanych kredytach i pożyczkach, co przekłada się później na zwiększenie naszej wiarygodności finansowej.

Zarówno w BIG, jak i w BIK sami możemy sprawdzić także swoje dane.

W BIG m.in. sprawdzimy to, czy jakiś wierzyciel nie wpisał tam naszego zadłużenia.

Z kolei jeżeli nasz dług już tam trafił, możemy postarać się go spłacić i wnioskować o usunięcie niekorzystnego dla nas zapisu w BIG. Dowiemy się również, kto nas sprawdzał.

W BIK natomiast poznamy naszą historię kredytową oraz punktową ocenę naszej wiarygodności finansowej. W obu biurach przez pewien okres usługa ta jest bezpłatna.

Jakie przepisy regulują funkcjonowanie BIG i BIK?

BIG i BIK działają legalnie na podstawie szczegółowych ustaw (Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawy o ochronie danych osobowych czy też Ustawy Prawo Bankowe). Ich działalność ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Pozwala ocenić, czy osoba wnioskująca o pożyczkę jest wiarygodna i czy będzie w stanie w przyszłości spłacić swoje zobowiązanie.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności