Informacje prawne

1. www.credy.pl („strona internetowa”) jest stroną internetową pozwalającą osobom fizycznym zamieszkującym w Polsce ubiegać się o kredyty u różnych kredytodawców zajmujących się udzielaniem kredytów osobom fizycznym w Polsce.

2. Strona internetowa należy do spółki Traffic Control OÜ („Traffic Control”) i jest przez nią obsługiwana. Spółka została założona w Estonii i jest zarejestrowana w estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem 11501857.

3. W celu skontaktowania się z Traffic Control, proszę kliknąć tutaj.

4. Strona internetowa jest adresowana jedynie do osób pełnoletnich zamieszkałych w Polsce.

5. Informacje dostępne na stronie internetowej nie mają na celu stanowi

6. Porady finansowej. Spółka Traffic Control nie występuje w charakterze doradcy finansowego jakiejkolwiek osoby odwiedzającej stronę internetową. Informacje udostępnione na stronie internetowej („informacje”) oparte są na danych, które Traffic Control otrzymało od osób trzecich (szczególnie od kredytodawców, z którymi Traffic Control współpracuje). Podczas, gdy Traffic Control dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne oraz aby w przypadku jakichkolwiek błędów, o których dowiedziała się spółka, kontaktować się z odpowiednimi osobami trzecimi w tym zakresie, Traffic Control nie może zapewnić poprawności informacje są prawdziwe. Traffic Control nie sprawdza i nie weryfikuje (i nie ma takiej możliwości) informacji w sposób systematyczny; możliwe więc jest, że są one niekompletne, niedokładne lub nieaktualne.

7. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Traffic Control nie ma kontroli nad ich zawartością, nie składa oświadczeń dotyczących ich treści ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody mogące wyniknąć z dostępu do tych stron lub ich użytkowania.

8. Spółka Traffic Control może w dowolnym momencie zmienić zawartość strony internetowej lub warunki, zgodnie z którymi jest udostępniana. Traffic Cotrol może również w dowolnym momencie zablokować udostępnianie strony internetowej zarówno dla wszystkich użytkowników, jak i poszczególnych grup użytkowników (np. użytkowników zlokalizowanych w obszarach poszczególnych jurysdykcji).

9. Żadnym osobom trzecim korzystającym ze strony internetowej nie przysługuje jakakolwiek licencja czy inne prawa do używania jakichkolwiek materiałów lub znaków handlowych podlegających prawom autorskim. Niemniej, osoba fizyczna zamieszkała w Polsce może korzystać ze strony internetowej poprzez jej ogólnodostępny interfejs użytkownika w zakresie zwrócenia się do Traffic Control o udostępnienie informacji o takiej osobie kredytodawcom działającym na rynku polskim, z którymi spółka Traffic Control współpracuje, w celu udzielenia jej kredytu przez jednego z takich kredytodawców.