Co zrobić, aby nie dziedziczyć długów?

Co zrobić, aby nie dziedziczyć długów?

Odziedziczenie majątku po bliskich nie zawsze wiąże się z nabyciem nieruchomości, pieniędzy czy też innych wartościowych rzeczy. Przyjęcie majątku może również oznaczać konieczność spłaty długów, które wcześniej zaciągnęli nasi najbliżsi.

Z ostatnich danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, iż w różnych rejestrach nierzetelnych dłużników zapisanych jest ponad 2,38 mln Polaków. Zalegają z ponad 40,94 mld zł spłat. Głównie są to zadłużenia związane z:

  • niespłaceniem pożyczki bankowej, chwilówki, rat na sprzęt elektroniczny,
  • nieregulowaniem rachunków za gaz, prąd, mieszkanie itd.,

Oprócz wymienionych zobowiązań, Polacy mają także do spłaty kredyty na mieszkanie, samochód, wymarzoną ekskluzywną wycieczkę życia, a także pożyczki, różne zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wiele innych. Wiele z tych zobowiązań finansowych wchodzi do masy spadkowej po zmarłej osobie i zostają odziedziczone przez spadkobierców.

Co zrobić, aby nie dziedziczyć długów?

Czy można nie przyjąć spadku z zadłużeniem?

Rzadko kiedy chwalimy się przed rodziną swoim zadłużeniem, zwłaszcza jeżeli nie jest kredytem na samochód lub mieszkanie. Często więc spadkobiercy nie mają pojęcia, że np. babcia wzięła dwie szybkie pożyczki i kredyt konsumpcyjny w banku, a nie są w stanie uzyskać takich informacji od podmiotów pożyczających. Tymczasem śmierć kredytobiorcy nie wygasza z automatu umów kredytowych czy pożyczkowych.

Spadkobiercy mają trzy wyjścia:

  • przyjąć spadek i odpowiadać całym odziedziczonym majątkiem, jak i swoim, za zobowiązania wynikające ze spadku,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność spadkobierców zostanie ograniczona do wysokości odziedziczonego majątku,
  • odrzucić spadek, czyli nie przyjąć zobowiązań, ale również majątku i praw wynikających ze spadku.

Na podjęcie decyzji spadkobierca ma sześć miesięcy. Jeżeli w tym okresie nic nie zrobi, wówczas upływie pół roku uznaje się, że spadkobiercy ustawowi dziedziczą wprost i odpowiadają za zobowiązania zmarłego jego i swoim majątkiem.

Jak nie odziedziczyć długów?

Najwięcej o swoich długach może powiedzieć osoba, która je zaciąga. Jeżeli jednak nie mieliśmy od niej bezpośrednich informacji o jej zobowiązaniach, przed przyjęciem spadku spróbujmy dotrzeć do wszystkich dokumentów zgromadzonych przez zmarłą osobę. Jeżeli podpisała umowę chwilówki, pożyczki bankowej, wzięła coś na raty – wówczas taką informację powinniśmy tam odnaleźć. Takie dokumenty z pewnością mogą pomóc nam w podjęciu decyzji, czy przyjęcie całego spadku będzie dla nas opłacalne, czy nie wpędzi nas w kłopoty finansowe.

Jeżeli dotrzemy do umów związanych z zadłużeniem sprawdźmy, na jakich warunkach było ono zaciągnięte. Być może spadkodawca wykupił np. ubezpieczenie na wypadek śmierci, które może choć częściowo pokryć pozostałe zadłużenie.

Warto także jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy spadkodawcy i o jego śmierci powiadomić chociażby firmę telekomunikacyjną, spółdzielnię mieszkaniową, operatora kablówki, itd. Jeżeli tego nie zrobimy, a przyjmiemy spadek, wówczas takie rachunki nas obciążą.

Warto także podpytać najbliższych znajomych czy sąsiadów spadkodawcy, czy wiedzą coś o potencjalnym zadłużeniu zmarłego. Jeżeli nadal nie jesteśmy pewni, czy spadkobierca mógł być zadłużony, a jest tego duże prawdopodobieństwo, wówczas lepiej odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji, jeżeli okaże się, że spadkodawca miał długi, odpowiemy za nie tylko do wysokości odziedziczonego majątku.

Zmiany w przepisach o dziedziczeniu długów

W ubiegłym roku rząd przyjął zmiany w prawie, które mają chronić spadkobierców przed przejęciem wszystkich długów zmarłego. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkodawcy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, wcześniej już wspominanym.

Wprowadzona zostanie także instytucja prywatnego wykazu inwentarza. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie miał obowiązek -na podstawie odpowiedniego wzoru – sporządzić spis wszystkich długów oraz aktywów spadku: nieruchomości, pieniędzy, cennych przedmiotów. Przepis ten ma chronić wierzyciela. Jeżeli wierzyciel w takim spisie nie zobaczy swojego długu, wówczas będzie mógł zgłosić się do sądu i zostanie on dopisany.

Taki wykaz będzie można sporządzić w sądzie lub u notariusza, nie korzystając przy tym z usług komornika sądowego. Nowe rozwiązanie ograniczy więc znacznie koszty postępowania po stronie spadkobierców.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności