Co zrobić, gdy wykonaliśmy błędny przelew?

Co zrobić, gdy wykonaliśmy błędny przelew?

Przy wpisywaniu numeru konta bankowego w trakcie wykonywania przelewu bardzo łatwo o pomyłkę. Już jedna błędna cyfra spowoduje, że nasze pieniądze zostaną przelane na zupełnie inne konto, niż zamierzaliśmy. Problem pojawia się w momencie, gdy dokonaliśmy przelewu na znaczną sumę pieniędzy.

Wielu z nas niemal codziennie styka się z koniecznością wykonania przelewów. Wykonujemy je płacąc czynsz, rachunki, spłacając raty kredytów czy też dokonując przelewu weryfikacyjnego np. przy zaciąganiu chwilówki przez Internet. Do najczęstszych błędów popełnianych przy dokonywaniu przelewu należy wpisywanie:

  • nieprawidłowego numeru rachunku bankowego,
  • błędnych danych odbiorcy,
  • błędnej kwoty przelewu.

Co zrobić, gdy wykonaliśmy błędny przelew?

Najmniej szkodliwym błędem – z punktu widzenia osoby dokonującej przelewu – jest wpisanie nieprawidłowych danych osobowych odbiorcy. Bank przeleje wówczas pieniądze na podany numer konta, więc ostatecznie pieniądze i tak trafią do odpowiedniej osoby. Jeżeli pomyliliśmy kwotę w przelewie, wówczas pozostaje nam skontaktować się z odbiorcą przelewu i wyjaśnić zaistniałą pomyłkę (bank nie puści jednak przelewu, jeżeli jego kwota jest większa niż saldo na koncie). Najbardziej skomplikowany jest przypadek, gdy pomyliliśmy numer konta bankowego – wówczas bank albo odrzuci błędny przelew, jeżeli numer konta nie da się zweryfikować lub przelew zostanie zrealizowany na podane przez nas błędne konto, a my nie będziemy znali prawdziwych danych odbiorcy.

Banki próbują ustrzec przed błędnym przelewem

Banki zdają sobie sprawę, że ich klienci mogą popełniać błędy przy robieniu przelewów i znają te najczęstsze z nich. W związku z tym wprowadzają pewne zabezpieczenia, które mają na celu wyeliminowanie niektórych pomyłek.

Pierwsze z nich napotkamy już przy wpisaniu numeru konta bankowego. Jeżeli wpisany przez nas numer nie zostanie zweryfikowany, wówczas bank nie przyjmie dyspozycji wykonania przelewu. Taka sama sytuacja nastąpi, jeżeli wpiszemy więcej lub mniej cyfr niż 26. Jeżeli kopiujemy numer konta, także pojawi się nam komunikat, aby sprawdzić, czy podczas kopiowania nie popełniliśmy błędu. Zanim przelew zostanie puszczony, automat jeszcze parę razy poprosi o sprawdzenie poprawności wpisanych przez nas danych.

Banki wymieniają się elektronicznymi danymi do poleceń przelewu za pośrednictwem systemu obsługującego detaliczne rozliczenia międzybankowe w Polsce – 26 cyfr Elixir. Za pomocą tego systemu weryfikowane jest, czy podany w przelewie numer konta bankowego jest poprawny (sprawdza tylko numer konta). Służy do tego 26-cyfrowa konstrukcja numeru konta bankowego, a szczególnie ostatnie dwie cyfry – czyli liczba kontrolna rachunku. Jest ona wygenerowana na podstawie pozostałych 24 cyfr rachunku. Jeżeli liczba kontrolna nie będzie się zgadzała, wówczas przelew nie zostanie zrealizowany, a bank poinformuje o tym klienta w specjalnym komunikacie.

Gdy dokonaliśmy błędnego przelewu

Jeżeli jednak wpisaliśmy błędny numer konta bankowego i przelew został zrealizowany, wówczas musimy jak najszybciej skontaktować się w tej sprawie z bankiem, w którym mamy założone konto bankowe. Jeżeli szybko zadziałamy, być może uda się jeszcze anulować błędny przelew. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy transakcja nie została jeszcze zatwierdzona przez bank i oczekuje na realizację. Wówczas dokonanie korekty lub cofnięcie dyspozycji przelewu nie powinno być problemem.

Co jednak w sytuacji, gdy przelew został już zrealizowany? Przede wszystkim osoba, która dokonała błędnego przelewu ma prawo zwrotu pieniędzy od osoby lub firmy, która bezpodstawnie otrzymała pieniądze. Taką możliwość dają przepisy związane z bezpodstawnym wzbogaceniem się, znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 405 Kodeksu Cywilnego: „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Jak odzyskać pieniądze z błędnego przelewu?

Bank nie ujawni nam danych osoby lub firmy, do której trafiły nasze pieniądze. Należy więc za pośrednictwem naszego banku wysłać do przypadkowego odbiorcy wezwanie do zapłaty, które powinno określać:

  • kwotę podlegającą zwrotowi,
  • termin zwrotu,
  • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy.

W takich sytuacjach najczęściej podmiot, do którego przez pomyłkę trafiły pieniądze, dokonuje ich zwrotu na podane w wezwaniu konto bankowe. Jeżeli mimo takiego wezwania podmiot uchyla się od zwrotu nam naszych pieniędzy, wówczas sprawę należy skierować do sądu.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności