Czy można odstąpić od umowy chwilówki?

Czy można odstąpić od umowy chwilówki?

Kiedy potrzebujemy pilnie zastrzyku gotówki, a nie mamy od kogo jej pożyczyć, wtedy często przychodzi nam na myśl skorzystanie z oferty szybkiej pożyczki. Może się jednak zdarzyć, że zaraz po podpisaniu umowy wpada nam do rąk potrzebna gotówka. Czy w takiej sytuacji możemy odstąpić od umowy?

Odpowiedź brzmi: tak. Możliwość odstąpienia od umowy przy pożyczce pozabankowej dają konsumentom przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim.

Czytaj umowy i regulamin chwilówki

Wszystkie formalności związane z zawieraniem chwilówki takie, jak m.in.:

  • koszty jej zaciągnięcia (np. oprocentowanie, prowizje, opłaty),
  • kwota do spłaty,
  • termin spłaty szybkiej pożyczki.

Powinny znaleźć się w umowie między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą oraz w regulaminie, dostępnym na stronie internetowej firmy pożyczkowej. W regulaminie powinny znajdować się również informacje o tym, kiedy i w jaki sposób możemy odstąpić od umowy chwilówki. Dodatkowo przy zawieraniu umowy pożyczki powinniśmy zostać poinformowani o możliwości odstąpienia od umowy oraz dostać specjalny druk, który powinien zostać złożony jako wypowiedzenie umowy.

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Czy można odstąpić od umowy chwilówki?

Osoba, która wzięła chwilówkę, może z niej zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu pierwszych 14 dni od dnia podpisania umowy szybkiej pożyczki. Możliwe jest to także w momencie, gdy pieniądze z chwilówki już trafiły na nasze konto. Takie wypowiedzenie musi zostać złożone w formie odpowiedniego oświadczenia, które pożyczkobiorca powinien otrzymać w momencie zaciągania zobowiązania.

Takie oświadczenie można złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy pożyczkowej lub wysłać je pocztą. Przy tej drugiej opcji najlepiej wysłać je poleconym priorytetem z potwierdzeniem odbioru. Wtedy mamy dowód, że dopełniliśmy obowiązków i terminów wynikających z możliwości odstąpienia od umowy. Dla firmy pożyczkowej istotna jest data stempla pocztowego na kopercie, a nie data faktycznego doręczenia pisma do firmy pożyczkowej, więc nie musimy się niczym martwić, jeśli wyślemy wypowiedzenie w ostatni dzień okresu na odstąpienie od umowy.

Osoba, która odstępuje od umowy, jest zobowiązana do zwrotu pożyczonej kwoty w ciągu 30 dni (licząc od dnia, w którym zostało wysłane oświadczenie). Okres 30 dni obowiązuje także w przypadku, gdy chwilówka była zawarta na okres znacznie krótszy. Wypowiedzenie można więc wykorzystać jako możliwość wydłużenia terminu spłaty, jednak za ten okres firma pożyczkowa pobierze odsetki.

Jakie koszty wypowiedzenia poniesie pożyczkobiorca?

Odstąpienie umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy nie wiążę się dla pożyczkobiorcy z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów. Musi on zwrócić całą pożyczoną kwotę chwilówki wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia wypłaty pieniędzy do dnia ich zwrotu, w ciągu 30 dni. W tę kwotę wliczone będą również koszty udzielenia chwilówki wraz z opłatami dodatkowymi, jeśli takie się pojawiły. Pożyczkobiorca nie będzie jednak zmuszony – po odstąpieniu od umowy – do spłaty żadnych późniejszych zobowiązań, prowizji i innych kosztów.

Przez miesiąc od złożenia wypowiedzenia pożyczkobiorca może dowolnie dysponować pieniędzmi pożyczkodawcy – teoretycznie, bo w praktyce musi liczyć się z koniecznością naliczenia odsetek od tej kwoty. Chwilówka powinna zostać oddana jak najszybciej i od razu w całości.

Co się stanie, jeżeli nie zwrócę pieniędzy w terminie?

Jeżeli w ciągu 30 dni pożyczkobiorca nie zwróci chwilówki, wówczas firma pożyczkowa może skierować sprawę do sądu i ściągnąć z dłużnika zaległość finansową na drodze postępowania egzekucyjnego. Komornik może zająć dłużnikowi konto bankowe, samochód, a nawet nieruchomość.

Firma pożyczkowa najprawdopodobniej wpisze również nierzetelnego pożyczkobiorcę na czarną listę dłużników. Takie listy są prowadzone przez biura informacji gospodarczej. Nieodpowiedzialny dłużnik nie zaciągnie nowych zobowiązań, jeżeli nie spłaci swojego długu i tym samym nie zostanie skreślony z listy nierzetelnych dłużników.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności