Decyzja kredytowa

Z decyzji kredytowej klient dowiaduje się, czy otrzyma od danego banku kredyt, o który wnioskował, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Decyzja może być zatem pozytywna lub negatywna. Proces zmierzający do otrzymania decyzji kredytowej może przebiegać różnie w zależności od procedur obowiązujących w danym banku. W niektórych instytucjach finansowych można spotkać się najpierw z decyzją wstępną, a dopiero po jakimś czasie z ostateczną. W innych klient otrzymuje jedynie decyzję ostateczną. 

Co zawiera pozytywna decyzja kredytowa?

W pozytywnej decyzji kredytowej będą się znajdowały szczegółowe informacje dotyczące dokładnej kwoty przyznanego kredytu, okresu kredytowania, rodzaju rat (stałe lub malejące) oraz wysokości rat. Na tym jednak nie koniec, ponieważ będą tam także informacje związane z innymi kosztami kredytu (np. prowizja banku), a także warunkami koniecznymi do podpisania umowy kredytowej, a następnie do uruchomienia samego kredytu.

W decyzji kredytowej mogą pojawić się również wymagane produkty dodatkowe, takie jak ubezpieczenie, rachunek bankowy czy karta kredytowa. Z wszystkimi powyższymi informacjami należy bardzo dokładnie zapoznać się przed podpisaniem umowy kredytowej.

Postępowanie w przypadku negatywnej decyzji kredytowej

Negatywna decyzja kredytowa otrzymana w jednej instytucji kredytowej nie oznacza jeszcze, że dana osoba nie ma szans na kredyt. Być może wystarczy tylko udać się do innego kredytodawcy, a może należy dokonać po drodze niewielkich korekt we wniosku, aby kolejny bank inaczej ocenił sytuację wnioskującego i udzielił pozytywnej decyzji kredytowej. Niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego eksperta kredytowego, ponieważ banki niechętnie wskazują na konkretną przyczynę odmowy. ”Zbyt wysokie ryzyko” to często jedyna odpowiedź, na jaką mogą liczyć zasmuceni klienci, pytający, dlaczego ich wniosek spotkał się z negatywną decyzją kredytową

Sprawdź także: