Dodatek do gazu w 2022 roku - komu przysługuje?

Bieżąca sytuacja gospodarcza w kraju z szalejącą inflacją, boleśnie dotyka praktycznie wszystkie rodziny w naszym kraju. Dotyczy to nie tylko wzrostu cen żywności, ale przede wszystkim wzrostu kosztów ogrzewania i to niezależnie od rodzaju paliwa, na co ogromny wpływ ma też sytuacja związana z rosyjską agresją na Ukrainę. Celem finansowego wsparcia gospodarstw domowych zostało ustanowionych szereg programów, dzięki którym budżety domowe mogły zostać zasilone dodatkowymi środkami. 

Przykładem takiego wsparcia jest dodatek do gazu dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dla kogo dodatek do gazu jest należny i jakie dopłaty do ogrzewania gazowego w 2022 r. można uzyskać? Poniżej wszystko, co warto wiedzieć o dodatku gazowym 2022 r.

Dodatek do ogrzewania gazowego 2022 a podstawa prawna

W zależności od źródła ogrzewania gospodarstwa domowego, Polacy mogli dotychczas skorzystać przykładowo z dodatku węglowego w wysokości 3000 zł, czy też dodatku osłonowego do gazu w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej, gdzie można było uzyskać w zależności od dochodów i ilości osób w gospodarstwie nawet 1150 zł.

 

Jednak taki system wykluczał z dopłat szereg innych gospodarstw, które do ogrzewania wykorzystywały również inne paliwa, co szczególnie dotykało rodziny zmagające się z inflacją. Dlatego też zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. o dopłaty do ogrzewania gazowego 2022 mogą się starać osoby, których głównym rodzajem paliwa do ogrzewania jest skroplony gaz LPG.

Dla kogo dodatek do gazu?

Dla kogo jednak dodatek do gazu? O rządowe wsparcie mogą też występować te gospodarstwa, których główne źródło ogrzewania zasilane jest takimi paliwami, jak pelet drzewny, drewno kawałkowe, inne biomasy czy też olej opałowy. Takie rozwiązanie znacznie poszerza zakres osób, które mogą liczyć na choćby częściową rekompensatę wydatków ponoszonych na rosnące koszty zakupu paliwa. 

Wracając do samego dodatku gazowego 2022, to o jego wypłatę może wnioskować każdy pełnoletni członek gospodarstwa domowego (przy czym brany jest pod uwagę jedynie pierwszy wniosek w ramach jednego gospodarstwa), który mieszka i przebywa na terenie kraju oraz jest obywatelem Polski, lub jako cudzoziemiec spełnia określone warunki pobytu na terytorium RP. Gospodarstwo domowe rozumiane jest w tym przypadku jako indywidualny dom, mieszkanie w wielolokalowym budynku ze wspólną kotłownią czy też lokalna sieć ciepłownicza.

Pozostałe warunki dopłaty do ogrzewania gazowego 2022

Dodatek do gazu dla gospodarstw wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG wymaga spełnienia kilku ważnych warunków. Do najważniejszych można zaliczyć następujące:

 • na jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek;
 • wniosek może być złożony przez osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe i w nim gospodarującą samodzielnie lub z innymi gospodarującymi osobami;
 • dodatek należny jest na jeden adres zamieszkania, nawet w przypadku zamieszkiwania pod nim większej ilości gospodarstw domowych;
 • źródło ciepła musi być zgłoszone w CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków), czego może dokonać tylko właściciel lub zarządca.

Dodatek gazowy 2022. Ile wynosi dofinansowanie?

Jeśli Twoje gospodarstwo domowe do ogrzewania korzysta głównie ze źródła zasilanego skroplonym gazem LPG, to w ramach dodatku do gazu można liczyć na zasilenie w wysokości 500 zł. Co ważne, nie ma zastosowania w tym przypadku żadne kryterium dochodowe, co oznacza, że z dodatku do gazu mogą skorzystać gospodarstwa niezależnie od stopnia zamożności. 

Wypłata nie podlega też opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego. Ze skorzystania z dodatku do ogrzewania gazowego wyłączone są te gospodarstwa, w których członkowie złożyli wniosek o dodatek węglowy lub z niego skorzystali oraz te, które skorzystały już z preferencyjnego zakupu paliwa w cenie nie wyższej niż 996,60 zł. Dodatek do gazu nie przysługuje tym gospodarstwom domowym, które ogrzewane są gazem z miejskiej sieci.

Wniosek o dodatek do ogrzewania gazowego 2022

Złożenie wniosku o dodatek do gazu jest stosunkowo proste, a Ustawodawca umożliwił kilka wygodnych form jego składania:

 • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania (osobiście oraz za pośrednictwem poczty);
 • na dedykowanej rządowej stronie internetowej;
 • za pomocą aplikacji mObywatel.

We wniosku należy uzupełnić dane:

 • kontaktowe i adresowe gospodarstwa domowego;
 • osobowe wszystkich członków gospodarstwa;
 • nr konta bankowego do wypłaty środków;
 • oświadczenie o sposobie ogrzewania budynku zgodnie z wpisem lub zgłoszeniem CEEB.

Decyzja o wypłacie dodatku do gazu następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski o dopłaty do ogrzewania gazowego 2022 można było składać do 30 listopada 2022 r. ale na kolejny rok planowane są kolejne programy z dopłatami.