Ile pieniędzy może zająć komornik?

Ile pieniędzy może zająć komornik?

Wykonując egzekucję, komornik może zająć m.in. wynagrodzenie dłużnika oraz jego konto bankowe. Jaką część wynagrodzenia może zająć? Czy może przejąć wszystkie pieniądze, jakie trafią na konto bankowe dłużnika?

Ile pieniędzy może zająć komornik?

Uspokajamy, komornik nie może zabrać dłużnikowi wszystkich jego pieniędzy. Istnieją limity i kwoty wolne od zajęć, które niejako chronią dłużnika przed utratą wszystkich środków finansowych potrzebnych do codziennej egzystencji. Poza tym dłużnik powinien współpracować z komornikiem i wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mu przysługują.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie

Popularnym sposobem egzekucji długu przez komornika jest zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika lub jego świadczeń emerytalno-rentowych. Może on zająć także np. zwrot podatku ze skarbówki. W takim przypadku, komornik zawiadamia zakład pracy, podmiot na rzecz którego dłużnik wykonuje zlecenia, bank, ZUS itp. aby nie wypłacał on pieniędzy dłużnikowi, ale przelewał je na konto komornika.

Z tak uzyskanych pieniędzy, komornik dokonuje podziału między wierzycieli, odejmując przy tym koszty egzekucji. Egzekucji komorniczej nie podlegają jednak np.:

  • stypendia,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia alimentacyjne, rodzinne, pielęgnacyjne,
  • prawa niezbywalne itp.

Osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, komornik może zająć maksymalnie 50 proc. pensji brutto. Zwolniona od zajęcia jest kwota będąca równowartością najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli obecnie 1680 zł brutto. Jeżeli np. dłużnik jest zatrudniony na pół etatu, to kwota zwolnienia od zajęcia komorniczego jest odpowiednio niższa.

Windykacja długu z renty lub emerytury

Komornik może zająć nie więcej niż 25% takiego świadczenia netto. Co ważne, emerytom i rencistom nie przysługuje kwota wolna od zajęcia komorniczego (tak, jak ma to miejsce przy osobach zatrudnionych).

Komornik inaczej także zadziała w przypadku osób, które powinny płacić alimenty. Takim osobom – dłużnikom alimentacyjnym – komornik może zająć aż 60 proc. wynagrodzenia. Z kolei, jeżeli dłużnik ma konto w banku, to komornik może zabrać mu nawet wszystkie pieniądze zgromadzone na rachunku.

Komornik zajmuje konto bankowe

To, czy komornik w drodze egzekucji zajmie konto bankowe, zależy od wierzyciela. To on bowiem wskazuje, z jakiego źródła chce zaspokoić swoje roszczenie. W przypadku konta bankowego istnieje zwolnienie, które mówi, że zajęciu nie podlega kwota odpowiadająca trzykrotności średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej zgromadzona na rachunku bankowym (obecnie ponad 11 tys. zł).

W przypadku jednak, gdy dłużnik wykorzysta cały ten limit, wówczas wszystko co wpadnie na konto ponad ten limit, trafi bezpośrednio do komornika. Jeżeli jednak na konto wpływać będzie pensja, a raczej jej część, która zwolniona jest od zajęcia komorniczego, bank nie przekaże tych pieniędzy do komornika.

W przypadku funduszu inwestycyjnego komornik może zająć całą kwotę, jaką dłużnik na nim zgromadził. Podobnie jest z lokatą w banku.

Zajęcie mienia przez komornika

Jeżeli dłużnik nie posiada środków finansowych, komornik może zająć inne, należące do niego rzeczy. Wcześniej jednak wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, a sąd wydać tzw. tytuł wykonawczy. Komornik nie może egzekwować w rozmiarze szerszym, niż jest to ujęte w tych dwóch dokumentach. Czyli to wierzyciel wskazuje, z jakich ruchomości czy nieruchomości chce być zaspokojony.

Takie zajęte rzeczy sprzedawane są później w ramach licytacji publicznej. Które z rzeczy komornik może zająć, a co musi zostawić dłużnikowi jako środki potrzebne do utrzymania, określają przepisy prawa. Np. wśród rzeczy ruchomych, które może zająć komornik, znajdą się m.in.: sprzęt, w tym ADG i RTV, pojazdy mechaniczne, komputery, wyposażenie mieszkania itd.

Pamiętajmy, że egzekucji można uniknąć. Warto współpracować z wierzycielem i komornikiem, próbować dojść do porozumienia i zacząć spłacać długi, chociażby małymi kwotami.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności