Inflacja w 2023 roku - prognozy stóp procentowych

Temat inflacji w Polsce, tak samo jak i w całej Europie, rozgrzewa dyskusję publiczną do czerwoności. Rosnące od końca 2021 ceny towarów i usług osiągnęły rekordowe wartości, nienotowane w Polsce od 25 lat, co mimo równie rekordowo rosnących płac w sektorze przedsiębiorstw wywołuje liczne społeczne reperkusje. O ile wciąż jeszcze czekamy na oficjalny wskaźnik średniorocznej inflacji za cały 2022 r., to tak samo duże emocje towarzyszą próbom przewidzenia, jaka będzie inflacja w 2023 r. Szybkie dane szacunkowe Głównego Urzędy Statystycznego za grudzień 2022 r. wskazały na kolejny po listopadowym spadek wskaźnika inflacji do poziomu 16,6%, co zwiastować może pewne wstrzymanie trendów wzrostowych. A jak może się kształtować inflacja w Polsce 2023? Poznaj najnowsze prognozy ekonomistów.


Jaka będzie inflacja w 2023 r. - wstęp do rozważań

Temat prognoz inflacji 2023 jest o tyle ważny, że rzutuje on na nastroje społeczne oraz inwestycyjne, co finalnie będzie miało wpływ na sytuację ekonomiczną kraju i kondycję naszej gospodarki. Rosnące ceny, to potencjalnie mniejsza konsumpcja, a dla przedsiębiorstw to zagrożenie zamykania działalności wskutek wciąż rosnących obciążeń i ograniczonej możliwości przerzucania wynikających z tego kosztów na klientów. Rosnąca inflacja wywołuje również reakcję Narodowego Banku Polskiego w zakresie stóp procentowych, co przekłada się wprost na oprocentowanie kredytów hipotecznych, które w 2022 r. stały się zdecydowanie trudniej dostępne, niż miało to miejsce we wcześniejszych latach. Tym samym nic dziwnego, że parze inflację w 2023 r. idą pytania o prognozy dotyczące stóp procentowych w Polsce 2023.

Źródła inflacji 2023 - czy ten rok będzie inny?

Publikacjom GUS czy NBP nt. comiesięcznych wskaźników inflacji często towarzyszy wzburzenie, zwłaszcza tych osób, których budżety domowe w znacznej części są obciążone wydatkami na media i żywność. Wzrosty cen w tym zakresie niejednokrotnie przewyższają ujednolicone wartości inflacji, co potęguje niepokoje społeczne i naturalnie wywołuje pytania o to, jaka będzie inflacja w 2023 r. Co miało dotychczas wpływ na rekordowo wysoką inflację? Poza wieloletnimi efektami polityki gospodarczej rządu, największy wpływ na rekordowe wzrosty wskaźnika inflacji miały transformacja energetyczna Unii Europejskiej, a przede wszystkim ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych powstałych wskutek inwazji Rosji na Ukrainę i trwającej od lutego zeszłego roku wojny tuż za naszymi granicami. Czy można się spodziewać, że ten rok będzie inny? Istnieją ku temu realne przesłanki.

Inflacja 2023 - prognozy ekonomistów

Narodowy Bank Polski corocznie przeprowadza ankiety makroekonomiczne, gdzie eksperci branżowi dokonują próby przewidzenia głównych wskaźników gospodarczych na cały 2023 r. Zgodnie z najnowszą taką ankietą opublikowaną przez NBP dnia 2 stycznia 2023 r. ekonomiści zakładają, że średnioroczna inflacja w Polsce w 2023 r. z 50% prawdopodobieństwem (liczone jako rozkład zagregowany) osiągnie poziom w przedziale 11,7-15,3%. Z kolei prognozy banku centralnego w tym zakresie celują w roczną wartość inflacji 13,6%. Prognozowana wartość inflacji 2023 uwzględnia przewidywany znaczący spadek wskaźnika w III i IV kwartale bieżącego roku. Ten trend w sposób płynny ma się utrzymać dłużej, zapewniając zejście wskaźnika inflacji w 2024 r. poniżej 10% z prognozą centralną na poziomie 6,8%, a wg ekspertów ma się zmieścić w przedziale 4,9-9,2%.

Inflacja w Polsce 2023 a wzrost gospodarczy

Sytuacja geopolityczna naszego kraju nie napawa szczególnym optymizmem względem powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego, chociaż warto podkreślić, że i tak jak na wyzwania, jakie stoją przed Polską w 2023 r., ekonomiści banku centralnego nie przewidują recesji, prognozując wzrost PKB 0,8%. Inaczej to ryzyko prezentuje się w wynikach ankiety ekspertów, którzy wskazują, że widmo recesji obarczone jest 29% prawdopodobieństwem wystąpienia. Natomiast w zakresie granic 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa ankietowani prognozują, że tempo wzrostu PKB w 2023 r. zmieści się w przedziale -0,2-1,9%. Na rok 2024 przewiduje się w tym zakresie odpowiednio 2,8% (bank centralny) oraz przedział 1,4-4,1% (eksperci).

Jakie stopy procentowe w Polsce 2023?

Obok samej wartości wskaźnika inflacji, dużym zainteresowaniem cieszą się również przewidywania względem stóp procentowych w Polsce 2023. Wysokie wartości stóp procentowych, które wprost przełożyły się na wysokość wskaźnika WIBOR (główna składowa oprocentowania), spowodowały zmniejszenie popytu na zakup mieszkań, a także spowolnienie w sektorze kredytów hipotecznych. Początek roku 2023 przyniósł wprawdzie spadki wskaźnika WIBOR 3M, ale są to wciąż bardzo wysokie wartości. Prognoza centralna w zakresie stóp procentowych zakłada średnioroczną wartość wskaźnika na poziomie 6,72% w porównaniu do przewidywań analityków makroekonomicznych zamykających wskaźnik w przedziale 4,56-6.67%. To oznacza, że kredyty będą tanieć, choć nie tak szybko, jak wiele osób by sobie tego życzyło.