Dodatek węglowy - kto może go dostać i gdzie złożyć dokumenty?

Rok 2022 to czas ogromnych wyzwań dla wielu Polaków. Zmagamy się z pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi, które najdotkliwiej odczuwamy wraz z rosnącą inflacją oraz z rozpoczętym końcem 2021 r. cyklem podwyżek stóp procentowych. Problemy te zostały dodatkowo spotęgowane rosyjską agresją na Ukrainę, co zaburzyło światowy łańcuch dostaw ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla. Dokładając do tego europejską politykę odchodzenia od węglowodorów, w Polsce doszło do sytuacji, gdzie węgla zaczęło brakować, co wywołało drastyczny wzrost jego cen. 

Żeby zrekompensować gospodarstwom domowym rosnące koszty ogrzewania w okresie jesienno-zimowym 2022/2023, został ustanowiony tzw. dodatek węglowy. Jak można się starać jego uzyskanie? Gdzie składać wniosek o dodatek węglowy i ile można uzyskać? Oto wszystko, co warto wiedzieć o dodatku węglowym.

Ustawa o dodatku węglowym - zasady przyznawania

Podstawą prawną regulującą zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym stała się Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1962 z późn. zm.). Zgodnie z wolą Ustawodawcy dodatek ma na celu wesprzeć finansowo te gospodarstwa domowe, które w związku ze wzrostem cen na rynku energii, ponoszą na ogrzewanie coraz wyższe koszty. Z założenia uzyskane środki mają pokryć możliwość zakupu opału lub też zrekompensować już poniesione z tego tytułu opłaty. 

Dzięki dodatkowy węglowemu zyskać mają wszystkie gospodarstwa domowe, a w szczególności te najuboższe energetycznie, oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków (chociaż warto podkreślić, że niewygórowanych do spełnienia). Ustawa reguluje aspekty dotyczące tego, jak dostać dodatek węglowy, w tym to, kto go dostanie oraz kiedy wypłacany będzie on wypłacony.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o dodatku węglowym, dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • koza,
 • kominek,
 • ogrzewacz powietrza,
 • kuchnia węglowa,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy.

Wszystko to oczywiście przy założeniu, że są zasilane wyłącznie paliwem stałym. Pierwotnie, to kto dostanie dodatek węglowy zależne też miało być od zgłoszenia lub wpisania źródła ogrzewania do CEEB, czyli centralnej ewidencji emisyjności budynków, co wynikało z przepisów ustawy o termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008 r. 

Jednakże z obowiązującą od 3 listopada 2022 r. nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, to kiedy wypłata dodatku węglowego nastąpi, ma nie zależeć od wpisu do CEEB. Dodatek węglowy można otrzymać na źródło ciepła w ramach jednego gospodarstwa domowego (jedno lub wieloosobowego), niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących w jednym budynku.

Kiedy wypłata dodatku węglowego? Kwota i forma dodatku

Zgodnie z intencją Ustawodawcy dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i ma on charakter świadczenia jednorazowego. Co ważne, nie ma żadnych regulacji prawnych determinujących sposób wydania uzyskanych środków, co jest szczególnie wygodne dla tych gospodarstw, które już poniosły opłaty na rzecz zakupu paliwa stałego na okres ogrzewania. 

De facto oznacza to, że środki te można spożytkować zupełnie dowolnie - dodatek nie ma formy żadnego bonu na węgiel i nie ma żadnego zobowiązania co do miejsca czy sposobu wykorzystania uzyskanych środków. Dodatek jest wypłacany na wskazany we wniosku nr rachunku bankowego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku, ale dla wniosków złożonych od 30 października 2022 r., wypłata środków nastąpi do 30 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wypełnienie wniosku o wypłatę dodatku węglowego jest bardzo proste i nie nastręcza żadnych kłopotów. Wniosek należy uzupełnić o:

 • informację, gdzie składamy wniosek o dodatek węglowy, czyli wskazanie władz gminy, w której mieszkamy;
 • szczegółowe dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania oraz danymi pozostałych członków danego gospodarstwa domowego;
 • nr rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany transfer środków dodatku węglowego;
 • wskazanie głównego źródła ogrzewania na paliwo stałe (zamknięta lista dostępnych opcji), a także rodzaju budynku, w którym zamieszkuje dane gospodarstwo domowe;
 • oświadczenie o zgodności podanych danych z prawdą oraz o niekorzystaniu wcześnie z opcji zakupu węgla w preferencyjnej cenie 996,60 zł.

Gdzie składać wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składany jest w osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie gminy lub miasta, na której terenie zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. A jak dostać dodatek węglowy drogą online? Jest to możliwe na podstawie wniosku składanego przez e-PUAP, co jednak wymaga posiadania profilu zaufanego. Wnioski były przyjmowane do dnia 30 listopada 2022 r., przy czym nie można wykluczyć podobnego programu w przyszłości dla tych gospodarstw, które o niego nie zdążyły zawnioskować.