Jak się zmieni rynek szybkich pożyczek online?

Jak się zmieni rynek szybkich pożyczek online?

Rynek pożyczek krótkoterminowych ulegnie zmianom w wyniku wprowadzenia nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Chociaż ustawa dopiero wpłynie do parlamentu i może upłynąć co najmniej kilkanaście miesięcy, zanim wejdzie w życie, już z punktu widzenia konsumenta warto wiedzieć, na jakie korzyści można liczyć.

Dlaczego rynek chwilówek ma się zmienić?

Jak się zmieni rynek szybkich pożyczek online?

Celem nowelizacji jest przede wszystkim profesjonalizacja rynku pożyczek i zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa praw pożyczkobiorców. Ma się tutaj na myśli zwłaszcza te osoby, dla których styczność z rynkiem szybkich pożyczek jest trudnym wyzwaniem, ale koniecznym w związku z ich bieżącą sytuacją finansową.

Celem jest nie tylko podniesienie ich świadomości ekonomicznej, ale również zlikwidowanie takich problemów ze strony nierzetelnych pożyczkodawców, jak nieprzekazywanie istotnych i obowiązkowych informacji dla klientów (np. informacji o RSSO i dodatkowych opłatach), pobieranie zbyt wysokich opłat od nieuczciwych firm, nakładanie niewspółmiernych kar za opóźnienia w spłatach i odsetek od odsetek.

To, ile pożyczkobiorca faktycznie zwraca pożyczkodawcy, jest określone przez RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która zawiera w sobie koszty oprocentowania, prowizji, ubezpieczeń, itd. W przypadku krótkoterminowych pożyczek RRSO wynosi przeważnie nawet ponad 1000%, ponieważ jest liczone w skali roku, a nie maksymalnych 30 dni. O ile oprocentowanie jest regulowane prawnie, o tyle pozostałe koszty – jeszcze nie.

Wyznaczenie maksymalnych kosztów

Ustawa ma wprowadzić zapis o tym, że pozaodsetkowe koszty pożyczek (również odsetki od odsetek) mają zostać ograniczone do 25% + 30% kwoty pożyczki w skali roku i nie mogą być wyższe niż całkowita kwota pożyczki. Dlaczego w skali roku? Ponieważ ustawa będzie się tyczyła nie tylko chwilówek, ale również pożyczek długoterminowych i kredytów.

Ile zapłaci się za ewentualną windykację?

Ustawa ograniczy również koszt windykacji do 6-krotności stopy lombardowej od wysokości zadłużenia. Jednak odezwały się głosy – m.in. ze Związku Firm Pożyczkowych – pytające, dlaczego ta wartość nie została wyrażona w kwocie nominalnej. Zdaniem ZFP można by ją bardziej ograniczyć.

Ograniczenie zaciągania kolejnych pożyczek na spłatę zadłużenia

Ma zostać wprowadzone również ograniczenie w związku z rolowaniem pożyczek i zaciąganiem nowych w ciągu 120 dni od daty wzięcia pierwszej pożyczki. Tutaj znowu pada pytanie, dlaczego jednak trzykrotnie w ciągu roku dopuszcza się rolowanie pożyczek? Chodzi o namawianie pożyczkobiorców przez wyzyskujących pożyczkodawców do zaciągania kolejnych pożyczek na rzecz spłaty poprzednich – oczywiście wtedy kolejne pożyczki są coraz droższe i nieopłacalne dla konsumenta. Takie praktyki powinny zostać ukrócone przez ustawę.

Skutki ograniczenia rynku pożyczkowego

Pożyczkodawcy czerpią głównie zyski z prowizji oraz opłat dodatkowych, które powinny być dopasowane do kieszeni konsumentów – nie wywindowane na poziom horrendalnych kwot. Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym spowoduje dużą reorganizację działań części pożyczkodawców – firmy pożyczkowe będą musiały ułożyć nowe strategie finansowe, zawierające pomniejszone koszty, które ponosi pożyczkobiorca.

Produkty pożyczkowe będą musiały zostać dostosowane do nowych regulacji prawnych, co powinno wpłynąć pozytywnie na sytuację konsumentów, ale negatywnie na rentowność pożyczkodawców oraz powinno wyeliminować nieuczciwe, nierzetelne i wykorzystujące konsumentów firmy parabankowe z rynku.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności