Co to są koszty uzyskania przychodu i jak je liczyć w 2022 roku?

Co to są koszty uzyskania przychodu i jak je liczyć w 2022 roku? 

Prawidłowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów to jeden z kluczowych elementów podczas rozliczeń podatkowych. Sprawdź, czym są koszty uzyskania przychodu i jak obliczyć koszty uzyskania przychodu.

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu co to właściwie oznacza? Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Pod tym pojęciem kryją się zatem wszystkie wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodów z konkretnego źródła. Koszty odejmuje się od przychodu, dzięki czemu zapłacimy mniejszy podatek dochodowy do urzędu skarbowego. To, co możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i muszą być ściśle powiązane z usługami i produktami, które są przedmiotem firmy.

Koszty uzyskania przychodu przykład:

 • wynajem biura, w którym prowadzimy działalność,
 • koszt paliwa do samochodu służbowego,
 • zakup sprzętu komputerowego,
 • programy komputerowe,
 • meble biurowe plus wyposażenie, np. drukarki,
 • opłaty za telefon i internet,
 • środki czystości,
 • wykonanie strony służbowe,
 • podróże służbowe.

koszty uzyskania przychodu jak liczyć

Jak obliczyć koszt uzyskania przychodu?

Do przychodów rozumianych, jako wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich równowartość, zaliczamy:

 • wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe,
 • nagrody,
 • dodatki określone w ustawie.

Koszty uzyskania przychodu jak liczyć? Gdy uzyskujemy przychody z jednego stosunku pracy to odliczane są tzw. koszty pracownicze. Wynoszą one 250 zł miesięcznie i nie mogą przekroczyć kwoty 3000 zł rocznie. Stawka ta obowiązuje w przypadku, kiedy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje. 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Podwyższone koszty przychodu w kontekście pracowniczym występują wtedy, kiedy pracownik oświadcza, że mieszka stale bądź tymczasowo poza miejscowością, w której wykonuje pracę zarobkową. Miejsce zameldowania w tym przypadku nie ma znaczenia. Podwyższone koszty wynoszą 300 zł miesięcznie, a jeżeli stosunków pracy jest więcej, to w ciągu roku koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 5400 zł.

Koszty uzyskania przychodu 2022 nowy ład

Nowy Ład, jaki został wprowadzony na początku roku, umożliwia pracownikowi, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu 2022 w wysokości 250 zł miesięcznie (rocznie 3000 zł), złożenie u pracodawcy wniosku na piśmie o niestosowanie tych kosztów. Zmiana ta jest korzystna dla pracowników, którzy uzyskują przychody z kilku stosunków pracy. Sytuacja ta często prowadzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów już w trakcie roku, co prowadzi do obowiązku dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Koszty uzyskania przychodów umowa o pracę

Poniżej przedstawiamy koszty uzyskania przychodów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Przychody podatnika

Koszty miesięczne

Koszty roczne

Z tytułu jednej umowy (stałe lub czasowe miejsce zamieszkania podatnika to miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

250 zł

max. 3000 zł

Z tytułu więcej niż jednej umowy (stałe lub czasowe miejsce zamieszkania podatnika to miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

250 zł

max. 4500 zł

Z tytułu jednej umowy (stałe lub czasowe miejsce zamieszkania podatnika to inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, dodatkowo podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

300 zł

max. 3600 zł

Z tytułu więcej niż jednej umowy (stałe lub czasowe miejsce zamieszkania podatnika to inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, dodatkowo podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

300 zł

max. 5400 zł

Koszty uzyskania przychodów umowa zlecenie

W przypadku umów zlecenia i umów o dzieło, aby wyliczyć koszty uzyskania przychodów, należy od kwoty wynagrodzenia brutto odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywanych z części zleceniobiorcy, o ile występują. Tak powstałą różnicę mnożymy przez zastosowaną stawkę - 20% lub 50%.

Sprawdź także: Czy można wziąć kredyt na umowę zlecenie lub o dzieło? 

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności