Niespłacona chwilówka – skutki zadłużenia

Niespłacona chwilówka – skutki zadłużenia

Pożyczka chwilówka jest produktem finansowym dedykowanym osobom, które potrzebują szybkiego zastrzyku dodatkowej gotówki, ale również w krótkim czasie są w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę. Jednak różne okoliczności mogą sprawić, że nie będziemy w stanie spłacić chwilówki w terminie. Co zrobić z problemem niespłaconej chwilówki?

Każda umowa o pożyczkę powinna zawierać informacje o postępowaniu obu stron umowy w przypadku braku spłacenia pożyczki w terminie. Jeżeli taka informacja nie widnieje w umowie, a konsultant takiej firmy nie udziela konkretnych odpowiedzi na pytanie, nie podpisujmy lepiej takiej umowy.

Powiadom pożyczkodawcę o problemie ze spłatą

Pierwszym krokiem powinno być powiadomienie pożyczkodawcy o problemie ze spłatą pożyczki chwilówki w terminie, zwykle maksymalnie 30-dniowym. Pożyczkodawca może zaproponować przedłużenie terminu spłaty kredytu chwilówki o określony czas, jednak pożyczkobiorca będzie musiał ponieść koszt takiego przedłużenia, który zostanie doliczony do końcowej należności do zwrócenia. Wysokość dodatkowej opłaty jest zależna od wysokości pożyczki chwilówki oraz terminu przedłużenia.

Brak powiadomienia i brak spłaty – co czeka pożyczkobiorcę?

Do każdej umowy pożyczki chwilówki powinna zostać załączona tabela opłat i prowizji, w której pożyczkobiorca powinien znaleźć informację o wysokości dodatkowych kosztów. W umowie powinny zostać określony kwoty minimalne i maksymalne prowizji i opłat.

Jeżeli pożyczkobiorca nie powiadomi pożyczkodawcy o problemie ze spłatą pożyczki i nie spłaci należności w wyznaczonym terminie, pożyczkodawca rozpocznie wysyłanie wezwań do zapłaty, za które dłużnik będzie musiał uiścić opłaty.

Wezwania do zapłaty a klauzule niedozwolone w umowie

Pożyczkobiorca może otrzymywać wezwania do zapłaty w formie wiadomości e-mail, smsa oraz listu poleconego. Warto jednak wiedzieć, że pożyczkodawca nie może obciążać dłużnika kosztami wezwań do zapłaty, jeżeli w umowie nie jest sprecyzowany limit i częstotliwość wysyłania wezwań zależnych od zwłoki w spłacie. Wg UOKiK z niedozwolonymi klauzulami umownymi mamy do czynienia wtedy, kiedy postanowienia umowy nie zostały uzgodnione indywidualnie i jeżeli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Opłaty za upomnienie telefoniczne, korespondencyjne oraz wyjazd interwencyjny powinny być ściśle określone w umowie i nie mogą być wyższe niż rzeczywiście poniesione koszty przez pożyczkodawcę. W innym wypadku stanowią niedozwoloną klauzule umowną. Harmonogram podejmowania kolejnych czynności windykacyjnych powinien być skonstruowany w taki sposób, aby pożyczkobiorca rzeczywiście miał czas na spłatę zadłużenia po otrzymaniu jednego lub kolejnych wezwań. Zwyczajowy okres między kolejnymi wyzwaniami wynosi 7 dni.

Karne odsetki

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są naliczane odsetki karne za każdy dzień zwłoki w spłacie. Dlatego kiedy nie możemy spłacić pożyczki chwilówki w terminie, jedynym słusznym wyjściem jest powiadomienie pożyczkodawcy i zapłacenie odsetek za wyznaczenie nowego terminu spłaty.

Windykacja – kiedy czeka dłużnika?

Niespłacona chwilówka - skutki zadłużenia

Jeżeli dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty, a w umowie zostało zapisane, że w przypadku określonej ilości wezwań i braku odpowiedzi zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne – właśnie windykacji powinien spodziewać się dłużnik.

Windykacja może odbyć się drogą polubowną lub sądową. Koszt czynności windykacyjnych sądowych zostanie doliczony do zadłużenia nierzetelnego pożyczkobiorcy. Windykator może ustalić nowy termin spłaty zobowiązania lub zaproponować dłużnikowi rozłożenie zadłużenia na raty…które trzeba spłacić w terminie.

Czynności windykacji sądowej

Windykacja sądowa ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot długu od pożyczkobiorcy. Kiedy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, sprawa zadłużenia zostanie przekazana kancelarii komorniczej. Komornik ma prawo do przejęcia wynagrodzenia nierzetelnego pożyczkobiorcy, zająć środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika, ale także ruchomości lub nieruchomości należące do dłużnika.

Mała pożyczka, duże zadłużenie

Konsekwencje niespłacenia w terminie nawet niskiej pożyczki chwilówki mogą być poważne. Jeżeli masz zaciągniętą pożyczkę i problemy finansowe – powiadom koniecznie pożyczkodawcę. Opłaca się uiścić zapłatę za przesunięcie terminu spłaty w odsetkach, niż być narażonym na kumulację odsetek karnych i kosztów windykacji sądowej, a w efekcie zostać obarczonym komornikiem. Oszczędź swoje pieniądze i uniknij niepotrzebnego stresu – bądź rozsądny już wtedy, kiedy zaciągasz pożyczkę. Pamiętaj, że wszelkie zwłoki w spłacaniu pożyczek rzutują negatywnie na Twoją historię kredytową, która zostanie zapisana w Biurze Informacji Kredytowej.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności