Ocena punktowa BIK - czym jest scoring?

Ocena punktowa BIK - czym jest scoring?

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu, instytucje finansowe muszą skalkulować ryzyko związane z wypożyczeniem pieniędzy konkretnej osobie albo przedsiębiorstwu. Służy do tego m.in. ocena punktowa BIK, którą określa się również jako BIK scoring. Co w praktyce oznacza ten parametr, w jaki sposób się go formułuje, a także jaką ocenę punktową można uznać za bardzo dobrą i taką, która zwiększa szansę na uzyskanie finansowania?

Czym jest ocena punktowa BIK?

BIK, czyli inaczej Biuro Informacji Kredytowej to instytucja mająca za zadanie gromadzić oraz udostępniać informacje dotyczące wiarygodności kredytowej zarówno osób, jak i podmiotów gospodarczych. W praktyce z jej danych korzystają wszystkie instytucje bankowe oraz część firm pożyczkowych, które oferują np. chwilówki online. Punkty BIK pozwalają bowiem ocenić prawdopodobieństwo, z którym zostanie spłacone zobowiązanie. Im więc scoring BIK wyższy, tym większa szansa, że uzyska się pozytywną decyzję odnośnie przyznania kredytu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku zaciągania zobowiązań w wysokich kwotach i to na wiele lat, co dotyczy przede wszystkim kredytu hipotecznego.

Kto posiada ocenę punktową BIK?

Istotną informacją dla potencjalnych kredytobiorców jest to, że ocena BIK przyznawana jest tym osobom, które albo obecnie mają kredyt, albo miały go w przeszłości. Oznacza to więc, że BIK ocena punktowa to po prostu rezultat posiadania jakiejkolwiek historii kredytowej. Historia ta ulega jednak zmianie i w praktyce może przeobrażać się nawet z dnia na dzień, w miarę napływania kolejnych informacji z instytucji finansowych, w tym również od firm oferujących pożyczki krótkoterminowe.

Jaka jest skala punktowa BIK?

W roku 2017 zostały wprowadzone bardzo ważne zmiany w zakresie tego, jak prezentowana jest ocena BIK. Główną zmianą było to, że aktualnie punkty BIK przedstawiane są na skali od 0 do 100 punktów, a nie tak jak miało to miejsce wcześniej, czyli od 192 do 620. Dodatkowo inny jest sposób prezentacji takich wyników, obecnie jest to bowiem wykres kołowy zamknięty tylko wtedy, gdy punkty BIK są równe liczbie 100. W wykresie umieszczony jest też liczbowy zapis scoringu, dla jego łatwiejszej oraz szybszej interpretacji. Kluczową informacją dla potencjalnych kredytobiorców jest oczywiście to, jaka ocena BIK może być uznana za dobrą. Jak wygląda to w praktyce? 

  • Punkty BIK od 0 do 59 wskazują na niską ocenę, co oznacza, że zdolność kredytowa danego Klienta także jest niska. Tym samym uzyskanie finansowania może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. 
  • Ocena od 60 do 80 jest uznawana za dobrą, choć wcale nie oznacza, że zaciągnięcie kredytu będzie możliwe. W praktyce do takiego wyniku może doprowadzić nawet kilka opóźnień w spłatach bieżących zobowiązań, co w wielu przypadkach utrudni pozyskanie kolejnych.
  •  BIK ocena punktowa w przedziale od 80 do 100 to bardzo dobra zdolność, dająca realną szansę na pozyskanie finansowania. Dane Biura Informacji Kredytowej z roku 2019 wskazywały, że prawie 7 mln Polaków ma scoring na doskonałym poziomie, co oznacza, że w sposób rzetelny spłacają oni zobowiązania i instytucje finansowe potencjalnie chętniej udzielą im kolejnych kredytów.

Jakie czynniki mają wpływ na ocenę punktową BIK?

Wiemy już, jaka jest skala oceny BIK, warto jednak zgłębić czynniki, które bezpośrednio na nią wpływają oraz jakie działania mogą sprawić, że scoring ulegnie obniżeniu. W praktyce jedną z najważniejszych kwestii jest terminowość spłat innych zobowiązań. Jakiekolwiek opóźnienia w tym zakresie są niepożądane i zdecydowanie należy ich unikać. Na BIK scoring ma wpływ również czynnik określony jako “korzystanie”, obliczany na podstawie tego, jak często wnioskodawca korzysta z kart kredytowych oraz różnego rodzaju kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez instytucje finansowe. 

Algorytm obliczający ocenę punktową BIK bierze pod uwagę dodatkowo doświadczenie, czyli staż kredytowy danej osoby oraz to, jak często wyrażana jest przez nią zgoda na przetwarzanie danych związanych ze spłacanymi zobowiązaniami finansowymi. Ostatnim, jednak niemniej ważnym kryterium jest wnioskowanie. Wskazuje ono na częstotliwość, z którą konkretny Klient ubiega się o kolejne kredyty.

Podsumowując kwestię czynników oddziałujących na scoring, bardzo negatywnie na punkty BIK wpływa zadłużenie, które zostało niespłacone. Jeśli dodatkowo jego kwota jest duża, wówczas scoring staje się niższy i niemożliwe może być zaciągnięcie kredytu. Dodatkowo doradcy finansowi zalecają, aby w krótkim okresie czasu starać się nie wnosić zapytań o kilka kredytów, będzie to miało bowiem negatywne odbicie w ocenie punktowej BIK. 

Jak doskonale widać, ocena punktowa BIK to parametr, którego po prostu nie można zaniedbać. Wynika to z faktu, że w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu będzie miała ona kluczowe znaczenie dla każdej instytucji finansowej, która dąży do tego, aby finansować rzetelnych Klientów i przy tym ponosić możliwie jak najmniejsze ryzyko, przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności