Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym

Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym

Specjalna pożyczka dla zadłużonych? Tak – ale tym razem to nie oferta jednej z firm pożyczkowych dla klientów z długami, a skutek niedawno uchwalonej ustawy o wsparciu kredytobiorców z kredytem mieszkaniowym, którzy z powodu utraty płynności finansowej nie są w stanie regularnie spłacać kredytu.

Pożyczka dla zadłużonych kredytobiorców nie będzie oprocentowana. Kredytobiorca będzie mógł liczyć na comiesięczną pomoc finansową w maksymalnej wysokości 1500 zł (w zależności od wysokości jednej raty kredytu mieszkaniowego) – niezależnie od waluty, w jakiej został zaciągnięty kredyt.

Skąd pomysł ustawy o pożyczce dla dłużników?

Pierwotnie pomysł pożyczki dla osób zadłużonych z kredytem miał obejmować tylko frankowiczów (kosztem przewalutowań miał być obciążony nie tylko kredytobiorca, ale również bank), jednak spotkał się nie tylko z wątpliwościami odnośnie zgody z konstytucją, ale również poczuciem niesprawiedliwości społecznej u pozostałych kredytobiorców. Na jakich zasadach będzie przyznawana pożyczka dla spłatę kredytu?

Kto otrzyma pożyczkę na spłatę zadłużenia?

Ustawa określa ściśle osoby uprawnione do otrzymania specjalnej pomocy finansowej. Są nimi:

 • zadłużeni ze statusem osób bezrobotnych, którzy nie zostali zwolnieni z pracy dyscyplinarnie lub nie zrezygnowali z niej z własnej woli (w takim wypadku pożyczka jest wykluczona),
 • właściciele nieruchomości, której wartość jest niższa niż wartość kredytu hipotecznego,
 • osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
 • kredytobiorcy, których rata kredytu wynosi więcej niż 60% dochodu gospodarstwa domowego.

Bezrobotni mają prawo do otrzymywania pomocy finansowej do momentu, w którym będzie im przysługiwał status osoby bezrobotnej.

pożyczka dla osób zadłużonych z kredytem hipotecznym

Kto nie dostanie pożyczki na spłatę kredytu?

Istnieje kilka warunków wykluczających otrzymanie pożyczki na spłatę zaległości od banku:

 • posiadanie ubezpieczenia kredytu na wypadek utraty pracy,
 • bycie właścicielem lokalu (domu lub mieszkania), który nie jest objęty kredytem hipotecznym,
 • posiadanie mieszkania o powierzchni większej niż 100 m2 lub domu, którego metraż jest większy niż 150 m2 – tylko w przypadku posiadania dwójki dzieci,
 • posiadanie mieszkania, którego powierzchnia jest większa niż 75 m2 lub domu o powierzchni większej niż 100 m2 – nie dotyczy kredytobiorców, którzy posiadają troje lub więcej dzieci.

Spłata pożyczki

Pomoc finansowa dla kredytobiorców ma oczywiście formę zwrotną. Zadłużony może otrzymywać dofinansowanie od banku przez maksymalnie 18 miesięcy – w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego pobierane są raty kredytu. Spłata rozpocznie się po upływie dwóch lat od udzielenia pożyczki i może zostać rozłożona na 96 rat (aż 8 lat!).

Jak kredytobiorca może uzyskać pożyczkę?

Kredytobiorca musi złożyć u starosty oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności finansowej, następnie starosta złoży wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który podejmie decyzję o przyznaniu pomocy finansowej (będzie przy nim działać Rada Funduszu Wsparcia, szczegółowo analizująca wnioski). W terminie trzech dni roboczych zostanie wypłacona pierwsza rata – jeżeli decyzja będzie pozytywna. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tworzonego przez banki – udział poszczególnych instytucji w tworzeniu FWK o wysokości 600 mln złotych zależy od wielkości portfeli kredytów hipotecznych.

Zakłada się również potencjalne powiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o 300 mln złotych, gdyby potrzeby finansowe okazały się duże – ale wtedy wkład poszczególnych banków będzie uzależniony od liczby klientów danego banku, którzy skorzystali z omawianej ustawy.

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o wsparcie do 31 grudnia 2018 – ustawa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia jej ogłoszenia.

Sprawdź także - Kto udzieli pożyczki zadłużonym? 

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności