Pożyczka leasingowa a leasing - 7 różnic. Co jest korzystniejsze?

Pożyczka leasingowa a leasing - 7 różnic. Co jest korzystniejsze?

Aktualnie rynek daje przedsiębiorcom dostęp do wielu różnych form zewnętrznego finansowania. Przedsiębiorca, żeby zainwestować w swoją firmę nie musi wykorzystywać własnych środków. Może skorzystać z ofert banków i firm leasingowych. Rozwiązań mamy kilka, a wśród nich leasing i coraz bardziej popularna pożyczka leasingowa.

Pożyczka leasingowa a leasing - różnice


Na czym polega leasing?

Umowa leasingu zawierana jest pomiędzy finansującym, czyli leasingodawcą, a korzystającym z danego przedmiotu czyli leasingobiorcą. Przy założeniu, że leasingowane mogą być tylko środki trwałe, których użyjemy do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej w firmach leasingowane są samochody, natomiast dzierżawie może podlegać nie tylko auto, ale także przykładowo wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, drukarki, czy nawet meble biurowe. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się również leasingować specjalistyczne maszyny lub całe linie produkcyjne. 

Leasing operacyjny w przypadku samochodu polega na przekazaniu przez firmę leasingową na rzecz leasingodawcy prawa do użytkowania pojazdu. Umowa leasingowa zawierana jest na określony czas z założeniem, że minimalny okres stanowi 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W trakcie umowy leasingobiorca korzysta z przedmiotu w zamian za miesięczne raty leasingowe. Przez cały okres umowy właścicielem pojazdu pozostaje firma leasingowa, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT naliczany jest stopniowo w stałej wysokości 23% do każdej raty. Korzyścią dla leasingobiorcy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu

  • opłaty wstępnej,
  • rat odsetkowo-kapitałowych, 
  • kwoty wykupu, 
  • wydatków związanych z eksploatacją samochodu (paliwo, przegląd samochodu, zakup wyposażenia). 

Decydując się na leasing finansowy również podpisujemy umowę na czas określony, natomiast jej długość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Nie ma zatem określonego minimum trwania takiej umowy. Umowa leasingowa w tym przypadku zakłada, iż wraz z ostatnią ratą stajemy się właścicielami przedmiotu, który był objętą tą formą finansowania. Oprócz tego daje nam możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli odwrotnie niż w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie środek trwały amortyzował leasingodawca. Decydują się na leasing finansowy do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się cała rata leasingowa, a jedynie jej część odsetkowa. A cały należny podatek VAT zapłacimy z góry wraz z pierwszą ratą leasingową.


Czym charakteryzuje się pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa na samochód stanowi połączenie kredytu z leasingiem z założeniem, że jest udzielana przez firmę leasingową, a nie bank. Oprocentowanie pożyczki leasingowej, jest również bardzo konkurencyjne w stosunku do np. kredytu samochodowego. Kolejną cechą, która odróżnia ją od zwykłej pożyczki bankowej jest to, że ma konkretny cel, czyli musi być przeznaczona na zakup środka trwałego, który zostanie wykorzystany do potrzeb działalności gospodarczej. Zaletą jest również uproszczenie procedur formalnych przy wnioskowaniu o ten rodzaj finansowania, czyli analogicznie do oferty leasingu. Proces weryfikacji wniosku w obu przypadkach jest zdecydowanie szybszy niż w przypadku innych rozwiązań kredytowych. Korzystając z pożyczki leasingowej już na starcie stajemy się właścicielami środka trwałego, możemy więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Taki sposób rozliczania powoduje, że pożyczka leasingowa najczęściej wybierana jest przez reprezentantów zawodów zwolnionych z VAT, przedstawicieli wolnych zawodów, a także rolników, czy przez firmy starające się o dotacje unijne.


Pożyczka leasingowa a leasing - podstawowe różnice:

Czas trwania umowy:

W przypadku leasingu operacyjnego mamy określony minimalny czas trwania umowy określony jako 40% okresu normatywnego amortyzacji, czyli nie mniej niż 2 do 3 lat. W pożyczce leasingowej czas mamy dowolny, czyli może trwać nawet kilka miesięcy. Maksymalny okres trwania pożyczki leasingowej jest również dłuższy i może sięgać nawet do 10 lat, dzięki czemu możemy obniżyć wysokość miesięcznej raty.

Własność środka trwałego:

Leasing a pożyczka leasingowa - jakie są największe różnice? W przypadku pożyczki, pożyczkobiorca automatycznie staje się właścicielem nabytego środka trwałego, czyli inaczej niż w przypadku leasingu, gdzie prawo własności ma firma leasingowa.

Wysokość wkładu własnego:

Pożyczka leasingowa udzielana jest najczęściej bez wkładu własnego, z kolei w przypadku leasingu operacyjnego zwykle ponosimy opłatę wstępną.

Kto dokonuje amortyzacji:

Do kolejnych różnic między pożyczką finansową a leasingiem można zaliczyć fakt, że w przypadku leasingu operacyjnego to finansujący czyli leasingodawca amortyzuje środek trwały. W przypadku leasingu finansującego i pożyczki leasingowej amortyzacji dokonuje korzystający z danego rozwiązania.

Podatek VAT i sposób jego rozliczania:

Do raty pożyczki leasingowej nie dolicza się podatku VAT, stąd jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. W przypadku płatników podatków VAT leasing daje większe korzyści podatkowe.

Wpływ na zdolność kredytową:

W odróżnieniu do leasingu, rata pożyczki leasingowej obniża naszą zdolność kredytową. Jest również widoczna w Biurze Informacji Kredytowej.

Modernizacja środka trwałego:

W przypadku leasingu brak jest możliwości modernizacji, unowocześnia, czy na przykład wymiany podzespołów bez zgody leasingodawcy. Pożyczka natomiast daje nam możliwość dowolnego ulepszania środka trwałego.

Sprawdź też nasz wcześniejszy artykuł: pożyczka na samochód.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności