Ulga prorodzinna w 2023 roku - najważniejsze informacje

Ulga prorodzinna, czyli inaczej ulga na dziecko, to najczęściej stosowane odliczenie podatkowe w Polsce. Jaki jest jednak limit dochodu w przypadku ulgi na dziecko w roku 2023? O czym muszą wiedzieć osoby chcące dokonać takiego odliczenia? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Komu przysługuje ulga prorodzinna w roku 2023?

Ulga na dziecko 2022-2023 dedykowana jest dla rodziców sprawujących władzę rodzicielską, a także dla prawnych opiekunów. Dodatkowo mogą skorzystać z niej rodziny zastępcze. Odliczenie obejmuje także dwoje rodziców w sytuacji, gdy są oni po rozwodzie lub w separacji. Wówczas mogą oni określić między siebie proporcję takiej ulgi.

Co istotne, świadczenie może być uzyskane również na dziecko pełnoletnie, aż do ukończenia 25 lat, o ile w dalszym ciągu się uczy. Mowa tutaj o edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, kolegiach nauczycielskich, uczelniach niepublicznych i publicznych, a także w wyższych szkołach oficerskich.

Dodatkowe warunki to sposób rozliczania się. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT 36 oraz PIT 37. Oznacza to, że zwolnienie nie obowiązuje w sytuacji, gdy rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem lub też kartą podatkową, czyli głównie przedsiębiorców.

Co natomiast z limitem dochodów przy uldze na dziecko 2023? Oto najważniejsze warunki, które trzeba spełnić:

w przypadku wychowywania jednego dziecka:

 • dochody nie przekroczyły 112 tys., jeśli podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • jeśli dochody nie przekroczyły kwoty 112 tys. w danym roku podatkowym dla podatnika, który samotnie wychowuje dziecko.
 • jeśli dochody nie przekroczyły kwoty 56 tys. w danym roku podatkowym dla podatnika, który nie pozostawał w związku małżeńskim.

Dla dwójki lub większej liczby dzieci, nie ma limitu dochodów, który uniemożliwiłby otrzymanie ulgi prorodzinnej w roku 2023.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2023 roku?

Jaka jest kwota takiej ulgi? W praktyce jest ona uzależniona od liczby posiadanych dzieci i przysługuje ona małżonkom łącznie. Jej wysokość jest następująca:

 • dla jednego dziecka - miesięcznie jest to kwota 92,67 zł, czyli rocznie 1112,04 zł. Przy rozliczaniu łącznym z małżonkiem, limitem jest kwota 112 tys. zł, a przy indywidualnym 56 tys.,
 • dla dwójki dzieci - miesięczna ulga to ponownie 92,67 zł na każde z dzieci, co w skali roku oznacza 2224,08 zł. Wysokość dochodu nie ma wpływu na prawo do takiej ulgi,
 • dla trojga dzieci - na pierwszą dwójkę dzieci ulga wynosi po 92,67 zł, natomiast w przypadku trzeciego dziecka jest to już 166,67 zł. Rocznie suma ulgi wyniesie więc 4224,12 zł. Ponownie dochód nie wpływa na prawo do ulgi,
 • dla czwórki lub większej liczby dzieci - zasady są takie, jak przy trójce dzieci natomiast na czwarte oraz każde kolejne dziecko jest to już 225 zł. Przy czwórce roczna ulga wyniesie 6924,12 zł. Znów ulga nie jest uzależniona od tego, jakie dochody mają rodzice.

Co natomiast, gdy w ciągu roku dziecko traci prawo do ulgi, natomiast inne się rodzi? W praktyce w rodzinach wielodzietnych nie ma znaczenia, które z dzieci jest uznawane za pierwsze, drugie, trzecie lub czwarte. Istotne znaczenie ma po prostu liczba dzieci, które ulga prorodzinna obejmuje, nie zaś kolejność, w której się urodziły.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi prorodzinnej

Taką ulgę w zeznaniu rozlicza się poprzez podanie liczby dzieci oraz numerów PESEL. Jeśli numerów nie ma, wówczas należy podać imiona, nazwiska, a także daty urodzenia. Trzeba jednak mieć świadomość, że na żądanie organów kontroli niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń lub innych dowodów potwierdzających zasadność odliczenia. Dokumenty, które zazwyczaj są wymagane to:

 • odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu,
 • zaświadczenie, że pełnoletnie dziecko uczęszcza do konkretnej szkoły.

Jakie zeznania złożyć?

Aby uzyskanie ulgi było bezproblemowe, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • PIT-36 lub PIT- 37,
 • załącznik PIT/O wraz z numerami PESEL dzieci lub imionami, nazwiskami i datami urodzenia.

Jeśli dochody opodatkowane są wraz z małżonkiem, to składany jest tylko jeden dokument PIT/O. Natomiast w sytuacji, gdy zeznania podatkowe są składane osobno, to w PIT/O każdy wpisuje tę kwotę, która odliczana jest od podatku.

Pytanie, czy w 2023 roku będzie ulga na dziecko jest częste. Rodzice i opiekunowie mogą być jednak spokojni, jak bowiem widać, ulga prorodzinna w dalszym ciągu obowiązuje i zdecydowanie warto z niej skorzystać w swoim zeznaniu podatkowym. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach, warto także skonsultować się z księgowym.