Umowa pożyczki - na co zwrócić uwagę?

Umowa pożyczki - na co zwrócić uwagę?

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów, obecnie w Polsce prawie 55 proc. osób spłaca kredyty lub pożyczki. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowo opracowana umowa pożyczki oraz na co zwracać szczególną uwagę w przypadku podpisywania takiego dokumentu, oczywiście dla własnego bezpieczeństwa. O tych kwestiach koniecznie musisz pamiętać, zanim zaciągniesz zobowiązanie.

Umowa pożyczki pieniędzy - wzór

Jakie są rodzaje umów pożyczki?

Mnogość instrumentów finansowych dostępnych na rynku, a także naprawdę duża liczba instytucji finansowych sprawiają, że trudno wskazać na jednolity, zawsze obowiązujący wzór umowy pożyczki. Warto bowiem pamiętać, że Klienci mogą wybierać zarówno z oferty banków, jak i podmiotów oferujących np. chwilówki online z minimum formalności i szybkim czasem przyjęcia lub odrzucenia wniosku. Można również skorzystać z pożyczki prywatnej choćby od rodziny lub znajomego, jednak także i w tej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie transakcji stosownym dokumentem. 

Dlatego też każda umowa pożyczki może nieco się od siebie różnić, choć zawsze powinno być w niej zawartych kilka najważniejszych elementów. Jakich dokładnie oraz co musi precyzować każdy z nich?

Umowa pożyczki - wzór

Dobrze sporządzona umowa pożyczki pieniędzy to tak naprawdę zabezpieczenie dla obydwu stron transakcji. Dlatego też muszą być w niej zawarte następujące informacje:

 • data wraz z miejscem, w którym została zawarta umowa pożyczki - umieszcza się je oczywiście na każdym ważnym dokumencie, mającym moc prawną, 
 • dane stron zawierających umowę - informacje te muszą być aktualne i potwierdzone danymi przeniesionymi z dokumentów tożsamości, 
 • kwota i waluta pożyczki - trzeba zapisać je zarówno w formie cyfr, jak i słownie, 
 • konkretne warunki dotyczące zwrotu zobowiązania - umowa pożyczki pieniędzy powinna zawierać takie informacje jak to, w jakiej walucie mogą zostać zwrócone pieniądze oraz czy możliwa jest spłata ratalna, czy może tylko całościowa, 
 • koszty pożyczki - na ten podpunkt umowy pożyczki należy zwrócić szczególną uwagę, aby mieć całkowitą jasność co do kwoty, którą będzie trzeba finalnie zwrócić. Konieczne jest jednak zawarcie Całkowitej Kwoty do Spłaty, czyli obejmującej nie tylko pożyczone pieniądze, ale też dodatkowe koszty z tym związane, 
 • warunki dotyczące wypowiedzenia - dla zabezpieczenia interesów obydwu stron przewiduje się także możliwość wypowiedzenia warunków umowy, na określonych zasadach zawartych w dokumencie, 
 • warunki dotyczące wcześniejszej spłaty - zdarza się, że pożyczkodawca chce wcześniej oddać dług i umowa pożyczki także musi przewidywać, co należy zrobić w takiej sytuacji, 
 • podpisy stron - potwierdzające prawdziwość dokumentu, a także to, że wszystkie zawarte informacje są zrozumiałe. 
 • liczbę stworzonych egzemplarzy - zazwyczaj po jednym dla każdej ze stron umowy. 

W dokumencie można zawrzeć także wyjaśnienia konkretnych pojęć, dla ich uściślenia i tym samym pełnego zrozumienia zapisów.

Co powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej?

Czy umowa pożyczki prywatnej niezbędna jest wtedy, gdy pieniądze są udzielane przez osobę fizyczną, np. znajomego lub członka rodziny? Tak i w tym przypadku od kwoty powyżej 1000 zł wskazuje się na konieczność spisania stosownego dokumentu oraz opłacenia podatku. Uiszczenie tego ostatniego nie jest wymagane jedynie wtedy, gdy pieniądze są pożyczane od członka najbliższej rodziny oraz w okresie ostatnich 5 lat, nie przekroczono kwoty 9637 zł z tytułu takich zobowiązań. Taki dokument powinien zawierać wszystkie informacje, które zawierane są również w przypadku innych umów pożyczek. Użyteczne może być też wskazanie w dokumencie formy zabezpieczenia w sytuacji, gdyby pożyczkobiorca nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania. Do wyboru jest w praktyce kilka form zabezpieczeń, w tym weksle, zastawy oraz poręczenia żyrantów.

Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów

W roku 2020 około 70 proc. przedsiębiorstw miało problemy z płynnością finansową, co wynikało przede wszystkim z pandemii COVID-19. Rozwiązaniem mogła być szybka pożyczka online lub pożyczka zaciągnięta w banku albo Funduszu Pracy, choć także i tutaj konieczne było sporządzenie umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności

Również w tym przypadku jest jak widać kilka podmiotów, od których można pozyskać pieniądze. Skutkuje to tym, że dokumentacja związana z uzyskaniem finansowania także może się nieco różnić, zwłaszcza w przypadku pieniędzy pozyskiwanych od organizacji państwowych takich jak FP, które szczególną wagę przywiązują do celu, na jaki pozyskano finansowanie oraz jego realizacji. Właśnie dlatego umowa pożyczki jest w tym przypadku bardziej złożona i konieczne jest zwrócenie naprawdę szczególnej uwagi na zawarte w niej zapisy. 

Umowa pożyczki pieniędzy to naprawdę ważny dokument, w przypadku którego nie można pozwolić sobie na pominięcie żadnej ważnej informacji. Wszystko oczywiście w trosce o bezpieczeństwo stron, a także z uwagi na sytuacje, których często się nie przewiduje, a które niestety mogą wydarzyć się podczas okresu spłaty. Przed złożeniem podpisu trzeba więc dokładnie zweryfikować taki dokument i upewnić się, że zostały w nim zawarte wszystkie, kluczowe dane.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności