W co warto inwestować w 2022 roku?

W co warto inwestować w 2022 roku?

Rok 2022 przyniósł w naszym kraju wiele wyzwań gospodarczych, które bezpośrednio wpływają na wartość posiadanych przez nas oszczędności. Obserwowany w drugim półroczu 2021 r. wzrost wskaźnika inflacji, który finalnie wpłynął na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych, spowodował, że coraz więcej osób zaczęło się zastanawiać, w co najlepiej inwestować, żeby ochronić oszczędności przed utratą wartości. Pytanie o to, w co warto inwestować zyskało jeszcze bardziej na mocy po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy wzrost inflacji znacznie przyspieszył, aż do osiągnięcia za sierpień rekordowego od ćwierćwiecza poziomu 16,1%. Zatem, w co inwestować pieniądze w 2022 i kolejnym roku, żeby obronić się przed inflacją?

W co opłaca się inwestować w obecnych czasach?

Rosnący wskaźnik inflacji i skalę wynikającej z jej sierpniowego poziomu straty dla posiadanych oszczędności można bardzo prosto zobrazować. Każde zgromadzone w sierpniu zeszłego roku 10000 zł jest obecnie nominalnie warte nieco ponad 8500 zł, przy czym w zakresie samych cen żywności inflacja jest jeszcze wyższa. Niestety, wynikły z powodu wojny w Ukrainie kryzys energetyczny i brak perspektyw na jego pomyślne rozwiązanie, oraz widmo recesji gospodarczej, sprawiają, że z początkiem przyszłego roku inflacja może wzrosnąć do poziomu ok. 20%. Taki poziom inflacji stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich, którzy posiadają wolne środki i zastanawiają się, gdzie warto zainwestować pieniądze, żeby obronić się przed kilkunastoprocentowym spadkiem ich wartości. Jak ocenić, co będzie najlepszą inwestycją?

Jak ocenić, w co najlepiej zainwestować pieniądze?

Poszukiwanie najbardziej korzystnej oferty dla naszych inwestycji musi zostać poprzedzone prostym rozrachunkiem - czy zwrot z danej inwestycji będzie niższy, czy wyższy od wskaźnika inflacji. Posłużmy się przykładem - w co lepiej zainwestować: instrument ze stałą stopą zwrotu 7%, czy może z oprocentowaniem w wysokości wskaźnika inflacji powiększonym o 0,5 pp (stopa zwrotu 6%)? Wszystko zależy, jak będzie wyglądała inflacja w przyszłym roku. Jeśli w przyszłym roku wyniesie średniorocznie przykładowo 5%, to pierwszy instrument będzie znacznie bardziej opłacalny. Z kolei, jeśli inflacja miałaby wynieść 12,5%, to drugi instrument zdecydowanie wygrywa. Jak będzie inflacja wyglądać w rzeczywistości? Z racji dużej nieprzewidywalności poziomu jej wskaźnika w obecnych czasach, jest szczególnie trudno odpowiedzieć na pytanie o to, w co można inwestować pieniądze.

w co najlepiej inwestować

Jak i w co warto inwestować? Dywersyfikacja

Oczywiście w dobie światowego spowolnienia gospodarczego i niepewnej sytuacji w kraju spowodowanej kryzysem surowcowym, bardzo trudno założyć kilkunastoprocentowy zwrot z inwestycji, oczywiście biorąc pod uwagę legalne i bezpieczne instrumenty inwestycyjne. Dlatego inwestowanie pieniędzy w obecnych czasach powinno się opierać na świadomym budowaniu portfela inwestycyjnego w oparciu przede wszystkim o jego szeroką dywersyfikację. Dlatego zanim poznamy odpowiedź na pytanie, w co można inwestować pieniądze w 2022 r., to najpierw należy zaplanować dywersyfikację oszczędności. Warto zatem inwestować w różne instrumenty, bo ryzyko oparcia inwestycji na tylko jednym-dwóch z nich jest zbyt duże. Przez dywersyfikację rozumie się również świadome wykorzystanie dostępnych dla inwestorów ulg, jak np. długoterminowa inwestycja w IKE, IKZE, PPK, które łączą się preferencjami w zakresie podatków.

Gdzie warto inwestować pieniądze - co powinien zawierać portfel inwestycyjny?

W obliczu faktu, że nie można liczyć obecnie na lokaty bankowe (oprocentowanie depozytów jest dużo niższe niż wskaźnik inflacji), zaleca się rozważnie inwestycji w następujące instrumenty:

  • akcje i ETF-y - to jeden z bardziej skutecznych sposobów na walkę z inflacją. Oczywiście inwestowanie nie może się opierać na szczęściu, tylko wymaga odpowiedniego przygotowania i rozeznania rynku. Z racji złożoności tematu warto dokładnie zapoznać się z poradnikami lub skorzystać z pomocy doradców i biur maklerskich;
  • obligacje skarbowe (również antyinflacyjne) i korporacyjne ze stałym zyskiem;
  • złoto zawsze "w cenie". Inwestycja jest uznawana za jedną z najbardziej opłacalnych zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Złoto jest też stosunkowo "odporne" na zawirowania geopolityczne;
  • nieruchomości - jest to stale dobra inwestycja, jednak wymaga posiadania dużej ilości wolnych środków. Z kolei zakup nieruchomości na kredyt jest obecnie na tyle drogi, że wymaga bardzo dokładnego analizy możliwości zwrotu z jego wynajmu;
  • waluty obce - w 2022 r. warto inwestować w waluty zagraniczne (w gotówce lub na rynku Forex). Zawsze dobrą inwestycją pozostaje zakup amerykańskich dolarów, euro, szwajcarskiego franka, czy... chorwackich kun wobec planowanej akcesji Chorwatów do strefy euro.

W co najlepiej zainwestować pieniądze w 2022 r.?

Można przewrotnie przyznać, że najlepiej we wszystko, co tylko może bezpiecznie ochronić oszczędności choćby w minimalnym stopniu, najlepiej dywersyfikując portfel inwestycji w oparciu o różnorodne instrumenty. Warto też unikać instrumentów niewiadomego pochodzenia, obiecujących szybkie, wysokie zyski.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności