Zmiany podatkowe 2024 - co się zmieni i o czym powinieneś wiedzieć?

W 2024 roku wejdzie w życie szereg zmian podatkowych, które będą mieć istotny wpływ na zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. W naszym artykule przybliżymy najważniejsze zaplanowane zmiany i wyjaśnimy, jak mogą one wpłynąć na finanse każdego z nas w ciągu najbliższych lat. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji!

Zmiany w podatkach lokalnych

Jedną ze zmian, których należy oczekiwać są maksymalne stawki podatków oraz opłat lokalnych. Rok do roku są one korygowane o inflację, co oznacza, że w 2024 niestety dla większości z nas wzrosną, uszczuplając domowy budżet o kilkadziesiąt do kilkuset złotych.

Jeśli chodzi o stawki za posiadanie nieruchomości mieszkalnych, to za każdy metr kwadratowy wzrosną one o 0,15 zł. Natomiast w przypadku nieruchomości, które są użytkowane na poczet działalności gospodarczej, wzrost wyniesie o 4,32 zł za każdy metr kwadratowy. Kolejno będzie to więc kwoty: 1,15 zł i 33,10 zł od jednego metra kwadratowego.

Trzeba mieć także na uwadze, że obwieszczenie określa najwyższe z możliwych stawek, dlatego to dopiero od samorządów lokalnych zależeć będzie to, jak będą wysokie. Przykładowo w roku 2023 najwyższe stawki obowiązywały w miastach takich jak Warszawa lub Wrocław, które mają bardzo duże obciążenia finansowe. Niższe były natomiast np. w Krakowie. Jak będzie w przyszłym roku? To okaże się już wkrótce.

Najważniejsze, nowe ulgi podatkowe

W kontekście zmian podatkowych na rok 2024 warto wspomnieć o nowych ulgach podatkowych. Najważniejsze spośród nich to:

 • ulga na innowacyjność - dedykowana dla firm zatrudniających pracowników prowadzących działalność badawczo rozwojową, skupiającą się na innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • ulga na ekspansję - będzie to odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów, które będą poniesione na rozszerzenie rynku zbytu danej firmy (dedykowana dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się skalą albo liniowo),
 • ulga na zabytki - będzie istniała możliwość odliczenia podstawy opodatkowania na poziomie 50 proc. od kwoty wpłaconej na fundusz remontowy, a także prace konserwatorskie i renowacje.

Nowy podatek od stycznia 2024

Początek 2024 roku to przede wszystkim wejście w życie tzw. podatku minimalnego. Mają mu podlegać polscy rezydenci podatkowi, nierezydenci, którzy realizują działalność przez położony w naszym kraju zagraniczny zakład, a także podatkowe grupy kapitałowe, które spełnią określone warunki zawarte w ustawie.

Nie wszyscy muszą się jednak obawiać, gdyż wciąż długa będzie lista podmiotów, które nie będą podlegać pod nowy podatek minimalny. Nie będzie on dedykowany dla:

 • opodatkowanych CIT-em estońskim,
 • stron umów o współdziałanie,
 • tych firm, które niedawno rozpoczęły działalność,
 • podmiotów, które uzyskały przychody niższe o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z roku poprzedniego,
 • małych podatników.

Inne zmiany podatkowe

Rok 2024 ma stać też pod znakiem podniesienia akcyzy na papierosy oraz alkohol. Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy budżetowej, wzrosty mają wyglądać następująco:

 • wzrost o 5 proc. - alkohol etylowy, piwo, wino, a także napoje fermentowane poza cydrem i perry,
 • wzrost o 10 proc. - na wyroby nowatorskie,
 • wzrost o 10 proc. - na papierosy, a także tytoń.

Nowością od roku 2024 ma być również podatek od plastiku, wdrożony zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 5 czerwca 2019 roku. Mają pobierać go przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu opakowania plastikowe oraz jednorazowe. Tym samym drożej zakupimy produkty od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność taką jak:

 • handel detaliczny,
 • handel hurtowy,
 • jednostki gastronomiczne,
 • automaty wydające napoje i żywność w opakowaniach jednorazowych.

Początkowo opłata ma wynosić np. 20-25 groszy za plastikową jednorazówkę. Będzie dodatkowo niższa w przypadku kubeczka, a wyższa dla opakowania jednorazowego, takiego jak styropianowy pojemnik na żywność. Musimy jednak oczekiwać, że stawki te z roku na rok będą jeszcze wzrastać. Ma to motywować nas do tego, abyśmy w sposób bardziej świadomy wybierali, z usług jakich przedsiębiorców będziemy korzystać: czy będą to ci korzystający z jednorazowego plastiku, czy może innowacyjnie podchodzący do biznesu.

Kwota wolna od podatku w 2024 roku

Ze względu na październikowe wybory pojawiło się też sporo obietnic związanych ze wzrostem kwoty wolnej od podatku. Platforma Obywatelska deklarowała, że podniesie ją do 60 tys. złotych. Jak jednak będzie w istocie? Tego powinniśmy dowiedzieć się wkrótce. Formalnie jest to bowiem wciąż 30 tys. złotych i właśnie tyle należy zarobić, aby nie musieć płacić PIT.

Zamiany w podatkach 2024 są jak widać liczne. Powinni śledzić je nie tylko przedsiębiorcy, ale… każdy z nas. Jak bowiem widać, będą one wpływać na bieżące wydatki naszych gospodarstw domowych w większości doprowadzając do ich wzrostu.