Alerty BIK

Jak działają alerty BIK?

Alert BIK pozwala zapobiec wyłudzeniom w postaci zaciągania kredytów lub podpisywania umów na cudze dane. Działa zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i firm. Alerty BIK mogą być wysyłane w formie SMSów lub wiadomości e-mail. System działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Aby korzystać z alertów, należy aktywować oraz opłacić taką usługę na stronie BIK (Biura Informacji Kredytowej). Dostępnych jest kilka wariantów tej usługi. Różnią się one zakresem dostarczanych informacji, przeznaczeniem (np. alerty dla osób spłacających kredyt) oraz ceną. Możliwe jest również zamówienie tzw. komunikatów cyklicznych, czyli wysyłanych raz w miesiącu wiadomości potwierdzających, że usługa jest aktywna, a Twoje dane nie były w ciągu ostatnich 30 dni weryfikowane w BIK.

Alert wysyłany jest w momencie, kiedy jakaś instytucja sprawdza Twoje dane w Rejestrze Dłużników. Jeśli nie jesteś jej klientem ani nie składałeś np. wniosku o kredyt, może to oznaczać, że ktoś próbuje się pod Ciebie podszywać. Dzięki alertowi masz szansę natychmiast zareagować i uniemożliwić przestępcy dokonanie wyłudzenia. Natomiast w przypadku, gdy faktycznie sam starasz się o dany produkt finansowy, alert BIK w niczym Ci nie przeszkodzi, będziesz mógł zwyczajnie go zignorować.

Nie tylko wiadomość o sprawdzaniu danych

Alert BIK może także zawierać informację o zgłoszeniu osoby lub przedsiębiorstwa jako dłużnika. Jest to wyraźny sygnał, że najwyższy czas uregulować zaległości w spłacie zobowiązań, aby nie pogarszać swojej historii kredytowej. Warto działać szybko, ponieważ w historii znajdzie się informacja dotycząca tego, jak długo zalegasz ze spłatą. 

Do korzystania z BIK i sprawdzania w nim klientów uprawnione są takie instytucje jak banki, firmy pożyczkowe i leasingowe, SKOK-i oraz Biura Informacji Gospodarczej.