BIK

Co oznacza skrót BIK? - Definicja

BIK – Biuro Informacji Kredytowej – jest instytucją, która została powołana w 1997 r. przez Związek Banków Polskich oraz inne banki prywatne. BIK zajmuje się gromadzeniem wszelkich informacji na temat historii kredytowej danego podmiotu, na którą składają się różne źródła pochodzenia, w tym pozabankowe podmioty pożyczkowe. Informacje te są przez BIK przekazywane na wniosek firm pożyczkowych, czy także wydawców instrumentów płatniczych, takich jak karty kredytowe.

Kiedy trafia się do Biura Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej obejmuje dane dotyczące przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. BIK posiada wiedzę na temat wysokości zobowiązań oraz terminowości ich spłaty. Dzięki temu, zainteresowane instytucje i firmy mogą uzyskać kompleksową informację, pozwalającą na ocenę wiarygodności płatniczej potencjalnych pożyczkobiorców czy kontrahentów biznesowych. Podkreślić należy, że BIK jednak nie zajmuje się opiniowaniem wniosków kredytowych, a skupia się na gromadzeniu i przekazywaniu danych finansowych, które uzyskał na temat danego podmiotu od innych instytucji. I tylko te instytucje mogą zmieniać dane widniejące w BIK.

BIK - historia zdolności kredytowej

Udokumentowana regularna spłata zobowiązań wpływa na pozytywną historię kredytową, co może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków nowych zobowiązań kredytowych. W przypadku negatywnej historii kredytowej informacja taka widnieje w BIK przez okres aż pięciu lat od daty uregulowania wszystkich zobowiązań. Co ważne, Biuro Informacji Kredytowej kumuluje wszelkie informacje dotyczące takich tematów, jak kredyt konsumencki, hipoteczny czy studencki. Ponadto brane pod uwagę są kredyty odnawialne, informacje na temat kart kredytowych i debetowych oraz samych debetów na ROR – rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Sprawdź także: