CEIDG - Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

Co oznacza skrót CEIDG? Definicja

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Posiada ona formę internetowego spisu przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Wśród takich podmiotów wyróżnia się osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – tzw. JDG oraz wspólników w ramach spółek cywilnych. Z kolei z innymi podmiotami gospodarczymi, tj. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnymi i komandytowymi związany jest inny sposób ewidencji – KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Dane, które są gromadzone w CEIDG mają charakter ogólnodostępny, które przeglądać można w sieci internetowej oraz bezpłatny. Dlatego jest pełna dowolność w ich publikowaniu, zmienianiu, udostępnianiu i odczytywaniu. Jednym z zastosowań informacji zawartych w CEIDG jest ich weryfikacja w odniesieniu do podmiotów rynkowych i posiadanych przez nie licencji, koncesji czy zakresie prowadzenia działalności określonym za pomocą tzw. kodów PKD.

Jakie dane są niezbędne do wniosku CEIDG?

CEIDG budowana jest na podstawie kierowanych do niej wniosków o wpisanie danego przedsiębiorcy do rejestru, a także wniosków o: zmianę tych danych, zawieszenie prowadzenia działalności, czy jej wznowienie, aż po wnioski o wykreślenie z całego rejestru. Wszystkie wskazane wnioski są obsługiwane przez urzędy gmin, odbywa się to w formie tradycyjnego formularza CEIDG lub elektronicznej. Dane, które są gromadzone, to głównie: nazwa danego przedsiębiorstwa, imię i nazwisko przedsiębiorcy, numery NIP oraz REGON, wszystkie dane teleadresowe i kontaktowe, kody PKD oraz wszelkie daty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie, zakończenie). W CEIDG można znaleźć też informacje o wszczętych postępowaniach upadłościowych czy restrukturyzacyjnych.

Zobacz także: