CIT - czym jest i jak go obliczyć?

CIT to skrót od Corporation Income Tax, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to odpowiednik podatku od osób fizycznych, czyli PIT-u. Pozostaje jednak kilka ważnych kwestii, w tym to, kto płaci CIT oraz w jaki sposób oblicza się jego stawkę. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Co to jest CIT i kto go płaci?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest on pobierany od dochodów osiąganych przez takie podmioty jak:

 • osoby prawne, czyli spółki z o.o., spółki akcyjne, a także komandytowo-akcyjne. CIT opłacają też m.in. spółdzielnie, instytucje kultury oraz partie polityczne,
 • jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej (w tej grupie są jednak wyjątki, takie jak spółki jawne czy partnerskie),
 • grupy kapitałowe tworzone przez przynajmniej dwie spółki kapitałowe. Chodzi tutaj m.in. o różnego rodzaju holdingi i koncerny, przy czym w tym zakresie istnieją pewne restrykcyjne zasady, które muszą zostać spełnione, aby korzystać z takiego rozwiązania.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku CIT?

Polskie prawo przewiduje też, jakie podmioty są zwolnione z konieczności uiszczania tego podatku. Dotyczy ono głównie instytucji publicznych, takich jak:

 • Skarb Państwa,
 • NBP,
 • NFZ,
 • Agencja Rezerw Materiałowych,
 • ZUS.

Pełen katalog takich instytucji można znaleźć w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku (artykuł 6).

Ile wynosi podatek CIT?

Wiemy już, co to jest CIT, czas więc na wskazanie, ile on wynosi. W praktyce jest to:

 • 19 proc. podstawy opodatkowania,
 • 9 proc. podstawy opodatkowania, gdy przychody są inne, aniżeli z zysków kapitałowych (m.in. dla podmiotów rozpoczynających swoją działalność, a także dla małych podatników).

Kim w tym rozumieniu są mali podatnicy? W praktyce chodzi tutaj o przedsiębiorców, w przypadku których wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży brutto oraz innych zysków nie wyniosła więcej aniżeli 2 mln euro (wg. kursu publikowanego przez NBP).

Co dodatkowo istotne, niższe stawki nie mogą odnosić się do tych z przedsiębiorstw, które zostały stworzone wskutek restrukturyzacji, a także przekształcenia, np. spółki niebędącej osobą prawną w inny typ działalności.

Co to jest CIT estoński i ile wynosi?

Estoński CIT to sposób opodatkowania zwany inaczej ryczałtem od przychodów spółek. W jego przypadku nie ma konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania, jakie są podatkowe koszty uzyskania przychodów, a także obliczania odpisów amortyzacyjnych. Takie zasady opodatkowania mogą być stosowane m.in. przez spółki akcyjne, z.o.o., komandytowe i komandytowo-akcyjne, ale tylko takie, które spełniają dodatkowe zasady. Jedną z takich zasad jest to, aby funkcję udziałowców, akcjonariuszy albo wspólników w tych podmiotach pełniły tylko i wyłącznie osoby fizyczne.

Jasno określony jest też katalog tych podmiotów, które nie mogą korzystać z estońskiego CIT. Są to m.in.:

 • przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym, w tym banki oraz instytucje pożyczkowe,
 • podatnicy, którzy wykonują działalność w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • podatnicy, którzy są w stanie upadłości lub likwidacji,
 • podmioty utworzone w efekcie połączenia lub wydzielenia.

Ile natomiast wynosi CIT estoński? W przypadku małych podatników oraz tych podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność jest to 10 proc. z podstawy opodatkowania. Natomiast dla pozostałych stawka wynosi 20 proc. Jest więc wyższa, aniżeli w przypadek zwykłego CIT.

Jak obliczyć podatek CIT? Przykład

Jak oblicza się podatek CIT? Opodatkowanie CIT jest oparte na dochodzie, który jest również podstawą opodatkowania PIT. Podatnicy mogą jednak odliczać pewne koszty od swojego dochodu, który obejmuje zarówno zyski kapitałowe, jak i dochód z różnych innych źródeł przychodów. Odliczenia obejmują m.in. niektóre darowizny, a także wydatki na prace badawczo-rozwojowe.

Dopiero kiedy określony jest dochód podmiotu oraz odliczone zostały wszelkie ulgi, można obliczyć CIT. Wszystko to według stawki 9 proc., czyli pomniejszonej lub też 19 proc.

Mając wyliczoną kwotę uiszcza się albo zaliczki miesięczne lub też kwartalne. Druga z metod dotyczy małych podatników oraz tych z podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą (możliwe jest to tylko w trakcie pierwszego roku podatkowego). Warto przy tym pamiętać, że rokiem podatkowym w CIT jest w praktyce rok kalendarzowy.

Wsparcie przy rozliczeniach podatku CIT

Podatnicy mogą liczyć także na wsparcie, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości związane z obliczaniem CIT. Pomoc oferowana jest przede wszystkim dzięki Krajowej Informacji Skarbowej, której pracownicy pomagają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. KIS oferuje też pomoc w zakresie interpretacji przepisów podatkowych i to zarówno zdarzeń przeszłych, jak i dopiero planowanych.

Uiszczanie podatku CIT to domena większych podmiotów. Dlatego też jego obliczaniem zajmują się zazwyczaj wewnętrzne działy księgowe w takich firmach lub też księgowi w zewnętrznych przedsiębiorstwach.