PIT 2023 - co warto wiedzieć 

Początek każdego roku to gorączkowe rozważania milionów podatników na temat rozliczenia podatkowego. Obecny rok 2023 jest jednak pod tym względem wyjątkowy, bowiem rozliczenie za rok podatkowy 2022 obejmuje zmiany zaproponowane przez Rząd w Polskim Ładzie 1.0 oraz 2.0. Te propozycje wprowadziły na tyle dużo zamieszania, że spora część podatników podatku dochodowego od osób fizycznych czeka na rozliczenie PIT 2023, żeby sprawdzić, na jaki zwrot podatku mogą liczyć, lub czy przypadkiem nie będą musieli do niego dopłacać. Chcesz wiedzieć więcej o zasadach PIT 2023? Z nami się dowiesz wszystkiego na temat rozliczenia podatku w 2023 r.

PIT 2023 - przygotuj się do rozliczenia

Bez wątpienia sezon rozliczeniowy podatku PIT za rok 2022 rozpoczął się 1 stycznia 2023 i z każdym dniem rozgrzewa podatników podatku dochodowego od osób fizycznych coraz bardziej. Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że początek roku 2023 nie jest jeszcze tym momentem, kiedy można się z Urzędem Skarbowym rozliczyć, ponieważ kluczowe dla przeprowadzenia procesu jest uruchomienie przez Ministerstwo Finansów możliwości wysyłki PIT w specjalnie do tego przygotowanym systemie teleinformatycznym. Zanim jednak będziesz mógł złożyć PIT-37 lub pochodne druki, to musisz poczekać na otrzymanie druków PIT-11, co będzie szczególnie ważne, jeśli w 2022 r. wynagrodzenie wpłynęło z więcej niż jednego źródła.

Kiedy można zacząć rozliczanie PIT 2023

Możliwość składania druków PIT-37 (lub pochodnych) rozpoczyna się 15 lutego 2023 r. Z czego wynika ta data? Tak, jak zostało to już wspomniane, rozliczenie PIT 2023 możliwe będzie dopiero w momencie otrzymania PIT-11, który wcześniej płatnicy PIT są zobowiązani złożyć do Urzędu Skarbowego do dnia 31 stycznia, a następnie przekazać pracownikowi do dnia 28 lutego (liczy się data nadania przesyłki). Najczęściej jednak pracodawcy przekazują druki osobiście lub elektronicznie (jeśli pracownik wyraził taką zgodę), co znacząco przyspiesza cały proces. Dopiero po otrzymaniu wszystkich druków PIT-11 ze wszystkich źródeł, z których uzyskano dochód (umowa o pracę, o dzieło, zlecenia, czy też np. z tytułu pełnionych funkcji w komisji wyborczej), można złożyć PIT-37, który będzie podstawą rozliczenia PIT 2023.

Do kiedy PIT 2023 można składać?

Systemowo start procesu rozliczeniowego zaczyna się 15 lutego i nawet jeśli uda się złożyć odpowiednie druki wcześniej, to Urząd Skarbowy przyjmie właśnie tę datę, za moment jego formalnego złożenia. Będzie to skutkowało rozpoczęciem terminu rozliczenia i otrzymaniem ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku, który wynosi do 45 dni od momentu poprawnego złożenia druku. W praktyce jednak czas oczekiwania na środki często wynosi mniej i im wcześniej PIT-37 (lub pochodne) zostanie złożony, tym większa szansa na wcześniejsze rozliczenie. W przypadku PIT 2023 warto jednak pamiętać o dacie, do kiedy PIT 2023 można złożyć. Z reguły termin ten trwa do dnia 30 kwietnia, ale z racji, że w tym roku jest to dzień wolny od pracy, to rozliczenia PIT 2023 możesz dokonać do 2 maja 2023 r.

Rozlicz PIT 2023 przy pomocy Twój e-PIT

Poza tradycyjnym sposobem załatwiania formalności związanych z PIT 2023, od kilku lat funkcjonuje jeszcze jedna opcja rozliczania PIT 2023, którą jest możliwość złożenia zeznań podatkowych PIT-28/PIT-36/PIT-37/PIT-38 za pomocą rządowej platformy Twój e-PIT (najwygodniejsze dla podatników, którzy nie korzystają z wielu ulg podatkowych). Na podstawie złożonych przez płatników druków PIT-11, system przygotowuje finalne rozliczenie, które wystarczy jedynie zaakceptować. Będzie to możliwe do zrobienia w dniach 15.02-02.05.2023. Za pomocą Twój e-PIT można też przekazać 1% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. Żeby skorzystać z tej opcji rozliczenia wystarczy posiadać którąś z opcji: Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna, aplikacja mObywatel albo poprzez uzupełnienie danych autoryzujących.

PIT 2023 - zmiany w systemie podatkowym

Przepisy związane z Polskim Ładem, które dwukrotnie w 2022 r. zmieniały system podatkowy, wywołały sporo emocji, których finalny efekt zobaczymy wraz z rozliczeniem PIT 2023. Jakie zmiany w PIT 2023 zaszły? Pokrótce podsumujmy najważniejsze zmiany, które weszły w życie wraz Polskim Ładem 2.0 od 1 lipca 2022 (w porównaniu do PŁ 1.0):

  • wprowadzenie nowej stawki podatku: 12% (zamiast 17%)
  • kwota zmniejszająca podatek: 3600 zł rocznie (zamiast 5100 zł);
  • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz obowiązku podwójnego obliczania składek;
  • powrót do zlikwidowanej możliwości rozliczenia się rodzica z dzieckiem;
  • wprowadzenie nowych ulg, jak np. na robotyzację, na zabytek, z tytułu składek na związki zawodowe, czy też na terminal płatniczy.

Ponadto utrzymane w mocy zostały: kwota wolna od podatku w wysokości 30000 zł oraz drugi próg podatkowy (32%) od kwoty dochodu powyżej 120000 zł.