ERIF - jak sprawdzić swoje dane

ERIF - jak sprawdzić swoje dane

ERIF czyli Europejski Rejestr Informacji Finansowej to jedno z pięciu działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczych. Jego zadaniem gest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych na temat zobowiązań, które nie zostały spłacone w terminie oraz o płatnikach, którzy regulują swoje zobowiązania bez opóźnień. Mimo, iż nie jest tak popularne jak BIK, to trzeba mieć na uwadze, że spora część firm pożyczkowych wykorzystuje bazy ERIF w procesie oceny zdolności kredytowej. Warto zatem wiedzieć za co można zostać wpisanym do ERIF, a przede wszystkim jak sprawdzić swoje dane rejestrze.

Jak sprawdzić ERIF?


Baza dłużników ERIF BIG S.A. - czym jest?

Biuro działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Główne funkcje jakie pełni związane są z 3 obszarami:

 • prewencji - stanowi zabezpieczenie przed podjęciem współpracy z nierzetelnym partnerem. Pobranie danych z rejestru umożliwia zweryfikowanie wiarygodności płatniczej zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. 
 • antyfraudowe - zgromadzone dane służą do wyłapywania wśród transakcji online potencjalnych wyłudzeń kredytowych. 
 • windykacyjnej - negatywna informacja umieszczona w bazie pozwala na szybsze i bardziej skuteczne odzyskanie długu.

ERIF przyjmuje, przechowuje, a także udostępnia informacje: 

 • negatywne - o zaległościach w spłacie zobowiązań, 
 • pozytywne - czyli o terminowym regulowaniu zobowiązań, 
 • o posłużeniu się cudzym lub sfałszowanym dokumentem.

Jakie dane są w bazie ERIF?

ERIF stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji na temat zadłużeń i kondycji finansowej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Wpisowi do rejestru podlegają

 • konsumenci, 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
 • osoby prawne, 
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zobowiązania wobec wierzyciela.

W rejestrze ERIF gromadzone są dane na temat: 

 • zaciągniętych pożyczek: kwota, informacja o terminowości w spłacie lub zadłużeniu nieuregulowanym od co najmniej 60 dni, 
 • wierzytelności, rachunków, czynszu: w postaci faktur wraz z ich kwotami oraz statusem spłaty, 
 • zapytań do BIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kto dopisuje dłużnika i za co można trafić do ERIF?

Rejestr prowadzony jest na podstawie danych udostępnianych przez m.in.: banki, firmy pożyczkowe, operatorów telefonii komórkowej, dostawców internetu, telewizji cyfrowej, sprzedawców umożliwiających zakup na raty, a także przedsiębiorców, którzy wystawili faktury z odroczonym terminem zapłaty. 

Negatywna informacja w rejestrze może się pojawić w sytuacji: 

 • dłużnik konsument - wartość długu jest na minimum 200 zł, a przeterminowana płatność występuje od minimum 30 dni, data powstania takiej zaległości to okres do 6 lat wstecz. Biuro ma obowiązek poinformować dłużnika minimum miesiąc przed planowanym wpisem. 
 • dłużnik przedsiębiorca - wartość długu jest na minimum 500 zł od co najmniej 30 dni, nie ma znaczenia czas kiedy powstała dana zaległość, informacja o wpisie musi być przekazana minimum jeden miesiąc przed planowanym wpisem. 
 • dłużnik z tytułem wykonawczym - to sytuacja, w której zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym a zostało stwierdzone na podstawie tytułu wykonawczego. W tym przypadku nie ma kryterium wartości takiego długu, to może być dowolna kwota. Brak jest również kryterium przeterminowania, czyli nie ma znaczenia data tytułu wykonawczego. Zaległości obejmują okres do 6 lat wstecz i poinformowanie dłużnika musi nastąpić w minimum 14 dniowym terminie. 
 • dłużnik alimentacyjny - dowolna wysokość zadłużenia z czasem przeterminowania minimum 6 miesięcy, obejmuje okres do 6 lat wstecz, nie ma konieczności informowania dłużnika o planowanym wpisie.
  ERIF sprawdź siebie

W przypadku pozytywnej informacji gospodarczej wpis może być dokonany na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie lub z własnej inicjatywy, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczy dane zobowiązanie. 

Pozostałe kryteria to warunek aby: 

 • od spłaty zobowiązania nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, 
 • spłata zobowiązania nastąpiła w wymaganym terminie a ewentualne opóźnienia nie mogą przekroczyć 29 dni.

Baza ERIF - jak sprawdzić siebie?

Warunkiem pobrania raportu ERIF jest założenie bezpłatnego konta na stronie biura. Do założenia konta potrzebne są podstawowe dane: imię i nazwisko, pesel, numer telefonu oraz adres mailowy. 

Kolejny krok to potwierdzenie własnej tożsamości. Sposoby są dwa: skan dowodu osobistego lub zalogowanie się poprzez konto bankowe online. 

ERIF jak sprawdzić? Wystarczy pobrać raport. Pobranie raportu na własny temat jest bezpłatne raz na 6 miesięcy. Raz na pół roku mamy również możliwość bezpłatnego pobrania raportu online z rejestru zapytań. Raport ten stanowi zestawienie wszystkich zapytań na nasz temat, które wpłynęły do biura od różnych firm i usługodawców. 

Erif udostępnia również usługę Monitoruj siebie, dzięki której za 12 złotych miesięcznie otrzymujemy mailowo wszelkie powiadomienia na bieżąco o wpisach lub zapytaniach na nasz temat.

Czy można usunąć negatywny wpis z bazy ERIF?

ERIF - sprawdź siebie, aby mieć pewność, że w rejestrze nie ma negatywnych wpisów na Twój temat. Mogą one stanowić przeszkodę w zaciąganiu kolejnych zobowiązań lub umów, bo mają wpływ na ocenę naszej wiarygodności. Co zatem w sytuacji, w której raport zawiera taki wpis? Jedynym skutecznym sposobem jest spłata zaległości ujawnionej w raporcie, wtedy ERIF ma 14 dni na usunięcie wpisu. Więcej sposobów na temat tego jak radzić sobie z zadłużeniami znajdziesz również w naszym artykule: Jak pozbyć się długów?

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności