EURIBOR

Czym jest EURIBOR?

EURIBOR jest wskaźnikiem określającym oprocentowanie kredytów i depozytów międzynarodowych. To od niego zależy, na jaki procent banki strefy euro (a także trzech europejskich krajów spoza strefy euro: Szwajcarii, Norwegii i Islandii) pożyczają sobie pieniądze. Co za tym idzie, od tego, jak kształtuje się EURIBOR, zależy także oprocentowanie kredytów w euro udzielanych klientom banków. EURIBOR ustalany jest przez Europejską Federację Bankową z siedzibą w Brukseli. W jej skład wchodzą stowarzyszenia bankowe z państw strefy euro. EURIBOR to skrót od Euro Interbank Offered Rate.

EURIBOR - jakie wyróżnia się rodzaje?

Warto wiedzieć, że EURIBOR nie jest uniwersalną stawką, a raczej zestawem stawek, których wysokość zależna jest od okresu kredytowania. Występują kolejno stawki: tygodniowa, dwutygodniowa, miesięczna, dwumiesięczna, trzymiesięczna, sześciomiesięczna, dziewięciomiesięczna oraz roczna. Zwykle banki przy kredytach hipotecznych posługują się stawką trzymiesięczną, a co za tym idzie oprocentowanie takich kredytów jest aktualizowane raz na kwartał.

Co ciekawe, obecnie wszystkie stawki EURIBOR są ujemne. Taka sytuacja utrzymuje się już od ponad pięciu lat, dokładnie od lutego 2016 roku. Teoretycznie wynika z tego, że banki powinny dopłacać klientom do branych przez nich kredytów. W praktyce mają one po prostu często zerowe oprocentowanie. Stawki EURIBOR zmieniają się niemal codziennie. Europejska Federacja Bankowa ogłasza je w każdy dzień roboczy, punktualnie o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. 

Polskim odpowiednikiem wskaźnika EURIBOR jest WIBOR. To od niego zależy oprocentowanie kredytów w złotówkach. Aktualna stawka WIBOR również ogłaszana jest w każdy dzień roboczy, podobnie jak w przypadku stawki EURIBOR ma to miejsce o godzinie 11:00 czasu lokalnego. 

Sprawdź także: