Co to jest GetSCORE? Definicja

GetSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów, którego celem jest ocena ryzyka kredytowego oraz ograniczanie nadużyć finansowych. Projekt ten powstał we współpracy z KRD BIG SA, czyli Krajowym Rejestrem Długów. Działanie opiera się na synergii informacji gospodarczych z KRD oraz na danych pochodzących od firm udzielających pożyczek konsumentom. 

Do zadań GetSCORE należy:

  • dostarczanie instytucjom pożyczkowym kompleksowych informacji finansowych o potencjalnym kliencie,
  • pomoc w ocenie ryzyka w procesie udzielania pożyczek,
  • ochrona instytucji finansowych przed wyłudzeniami i oszustwami finansowymi,
  • bieżąca aktualizacja danych odnośnie złożonych wniosków, liczbie odrzuconych i udzielonych pożyczek, a także szczegółowy przebieg ich spłat,
  • przyspieszenie procedur weryfikacji wniosków z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
  • wsparcie w procesach monitoringu ryzyka transakcji.

GetSCORE umożliwia podmiotom sprawdzenie wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy przed wydaniem decyzji pożyczkowej. Firma pożyczkowa może pobrać raport i sprawdzić w nim przyszłego klienta. 

Platforma zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Stosuje szereg rozwiązań, które mają zapewnić m.in.: integralność, poufność, dostępność oraz rozliczalność danych. Wymiana informacji przebiega zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawach o: kredycie konsumenckim, udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane są szyfrowane, a za prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego odpowiada 150 specjalistów IT Kaczmarski Group.

Jakie dane przetwarza getSCORE?

GetSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji gromadzi dane wszystkich klientów instytucji pożyczkowych. Pod warunkiem, że współpracują z biurami informacji gospodarczych. Do bazy trafiamy już na etapie złożenia wniosku. Co ważne GetSCORE gromadzi nie tylko negatywne dane na nasz temat, ale również też te pozytywne. 

GetSCORE zbiera, przetwarza i ujawnia informacje o:

  • pożyczkobiorcach – dane klienta, informacje o naszej kulturze płatniczej, czyli rzetelności kredytowej,
  • wnioskach – dane wniosków, informacje o decyzjach dotyczących odmowy lub udzielenia pożyczki, 
  • udzielonych pożyczkach – informacje o powodzie odmowy, historia spłat, opóźnienia w spłacie, informacje o aktywnych produktach.