KRD - Krajowy Rejestr Długów

Co oznacza skrót KRD? - Definicja

KRD – Krajowy Rejestr Długów – jest instytucją zajmującą się zbieraniem informacji na temat dłużników, którzy zalegają ze spłatą zobowiązań o charakterze finansowym. Dłużnikami mogą być osoby prywatne, a także przedsiębiorstwa. Podstawa działalności KRD jest umocowana prawnie w postaci ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jednostka ta funkcjonuje od 2003 r. z siedzibą we Wrocławiu, a jej pełna nazwa to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Co to jest Krajowy Rejestr Dłużników? 

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, przez co często można rozpoznać ją po skrócie KRD BIG S.A. Krajowy Rejestr Długów jest instytucją, w której można zlecić weryfikację wiarygodności kontrahentów biznesowych, a także zgłosić podmiot będący dłużnikiem, czy też sprawdzić rejestr celem sprawdzenia, czy sami w nim widniejemy. Z usług weryfikacyjnych KRD korzystają często instytucje finansowe w trakcie udzielania pożyczek, a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne weryfikujące wiarygodność finansową przyszłego abonenta. 

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Dłużników? 

Istnieje bardzo wiele powodów, przez które można trafić do rejestru dłużników w Krajowym Rejestrze Długów – począwszy od braku spłaty zobowiązań alimentacyjnych, przez nieopłacone mandaty, czy inne kary sądowe, za brak płatności za: koszty sądowe, czynsze, rachunki za media, abonament RTV, faktury, aż po nieterminową spłatę pożyczek i kredytu konsumpcyjnego. Do rejestru KRD może trafić każda osoba fizyczna zalegająca już 200 zł oraz każde przedsiębiorstwo z długiem 500 zł, pod warunkiem zalegania z opłatami przez okres minimum 60 dni. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Długów jest możliwe przez udokumentowanie przez dłużnika uregulowania należnych zobowiązań.

Dowiedz się więcej: