Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolnością kredytową nazywa się maksymalny pułap środków, jakie bank może przyznać danemu konsumentowi lub przedsiębiorstwu, zakładając terminową spłatę tego zobowiązania. Zdolność kredytowa jest ściśle powiązana z ratą, na jakiej spłatę może sobie pozwolić dany podmiot. Występuje również związek z okresem kredytowania – długi okres wpływa na wzrost ilości rat, których kwota ulega tym samym obniżeniu. Ważne jest jednak to, że na całość zobowiązania składa się nie tylko udzielona kwota, ale również wszystkie odsetki.

Co wpływa na zdolność kredytową i jak się ją oblicza?

Na zdolność kredytową wpływ ma wiele czynników. Podstawowe z nich, to: dochód (lub dochody) wnioskującego, ponoszone przez niego koszty utrzymania o charakterze stałym, a także inne zobowiązania finansowe, które zmniejszają pułap wolnych środków, którymi dysponuje dany podmiot celem terminowej spłaty wnioskowanego zobowiązania – np. inne pożyczki, poręczenia finansowe, karty kredytowe, czy kredyty odnawialne na koncie bankowym. Odnośnie uzyskiwanych dochodów, ważne jest, by były one w odpowiedni sposób udokumentowane oraz cechowały się stałością i bezpieczeństwem, jak to wynika przykładowo z umów o pracę obowiązujących na czas nieokreślony. Znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej mają także inne czynniki, jak wiek wnioskodawcy, jego stan cywilny, fakt posiadania potomstwa, staż pracy, a nawet status majątkowy. Nie można zapominać również o wcześniejszej historii kredytowej podlegającej w sposób oczywisty weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Sprawdź także: