Harmonogram spłat – co to jest? Definicja

Harmonogram spłat to nieodłączny element każdej pożyczki i kredytu. To informacja o aktualnej wysokości i terminie kolejnej raty. Szczególne znaczenie ma przy kredytach z oprocentowaniem zmiennym, kiedy ta rata będzie ulegać częstym zmianom. Harmonogram udostępniany jest już na etapie symulacji kredytowej, aby można było określić konkretną kwotę miesięcznego zobowiązania. Dzięki temu przyszły kredytobiorca może lepiej zaplanować przyszłe wydatki w domowym budżecie. Otrzymamy go w formie prostej tabeli, gdzie będzie dokładnie rozpisana wysokość kolejnej raty, jej termin, a także kwota kredytu, jaka pozostała do spłaty. 

Dlaczego harmonogram spłat zmienia się w trakcie spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty może ulegać zmianom. Co ważne o każdej takiej zmianie musimy zostać poinformowani przez bank. Przyczyny modyfikacji mogą być różne i najczęściej spowodowane są tym, że zmienia się:

  • wysokość stóp procentowych, w tym przypadku rata może zarówno wzrastać, jak i spadać,
  • sposób spłaty raty, w trakcie umowy możemy zmienić raty stałe na malejące lub na odwrót, wymaga to podpisania aneksu do umowy kredytowej,
  • okres spłaty rat w związku z ewentualną nadpłatą kredytu, wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z decyzją, czy skracamy okres kredytowania przy zachowaniu obecnej raty, czy obniżamy wysokość miesięcznego zobowiązania.

Harmonogram spłaty ulega również zmianom, kiedy zawieszamy spłatę raty. Są to tzw. wakacje kredytowe, które polegają na tym, że w określonym czasie jesteśmy zwolnieni ze spłaty, a kapitał wraz z odsetkami przenoszony jest na kolejne raty. Harmonogram spłat ulega również zmianie po zakończeniu karencji kredytu, kiedy oprócz odsetek zaczynamy spłacać również kapitał.

Jak otrzymać harmonogram spłaty pożyczki?

Obowiązkiem banku jest dostarczenie harmonogramu spłaty kredytu wraz z umową kredytową. Dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Dodatkowo aktualny plan spłaty widoczny jest w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej banku. 

Sprawdź także: