Rata kredytu

Co to jest rata kredytu? - Definicja

Rata kredytu jest określoną z góry kwotą należności, która stanowi część kredytu spłacanego przez kredytobiorcę w okresach miesięcznych (lub kwartalnych) w trakcie całego czasu kredytowania. Na ratę składają się: część kapitałowa, czyli bezpośrednia część kwoty udzielonego zobowiązania oraz część odsetkowa, która z kolei jest ściśle związana z odsetkami kredytu. Ratalna spłata należności ma miejsce w przypadku takich zobowiązań, jak kredyty bankowe, pożyczki (również pożyczki pozabankowe) oraz sklepowe zakupy na raty. Istotne jest także oprocentowanie kredytu.

Jakie są rodzaje rat kredytu?

Rozróżnia się dwa rodzaje rat kredytu - stałe oraz malejące. Pierwszy rodzaj sprawia, że należność rozbita jest na równe miesięczne kwoty. W takim przypadku na początku spłacania zobowiązania rata składa się w większej części z odsetek, a w mniejszej z kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki. Wraz z upływem czasu proporcje te zmieniają się. Rata kredytu o charakterze malejącym wiąże się z kolei z ustaleniem stałej części kapitałowej i płynnej, stale zmniejszającej się, części odsetkowej danego zobowiązania. Raty malejące są możliwe do uzyskania przy wyższej zdolności kredytowej. Dlatego możliwość uzyskania systemu ratalnego, gdzie początku okresu kredytowania raty są znacznie wyższe, niż przy wyrównanym poziomie rat stałych, jest zarezerwowana dla osób o wysokich dochodach.

Sprawdź także: