Karta podatkowa 2022 i 2023 - zmiany stawek

Karta podatkowa to jeden ze sposobów opodatkowania dochodów. Jest to metoda zaliczana do najłatwiejszych, a przez to dedykowana głównie dla niewielkich firm, często niezatrudniających pracowników. Czym dokładnie jest, a także ile wynoszą stawki karty podatkowej w roku 2023? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to w praktyce jedna z najprostszych form opodatkowania. Przedsiębiorca, który z niej korzysta, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości (dzięki czemu oszczędza), a przy tym ma możliwość płacenia niewysokiego podatku. Stawką określania tej daniny zajmuje się naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z wytycznymi. Prowadzenie małych firm dzięki karcie podatkowej jest dla części osób łatwiejsze przede wszystkim ze względu na brak skomplikowanej księgowości, choć nie jest to najczęściej wybierana forma rozliczania. 

Do jej wad zalicza się natomiast m.in. brak możliwości rozliczania z małżonkiem, a także brak ulg podatkowych. Wadą jest także to, że podatek trzeba uiszczać także wtedy, gdy w danym czasie przedsiębiorstwo gospodarcze generuje straty, co może wpłynąć na płynność finansową i sprawić, że uiszczanie również innych należności będzie znacznie trudniejsze.

Uwaga: Bardzo ważną informacją jest to, że od 2022 roku nie ma możliwości wyboru karty podatkowej, jeśli rozpoczyna się prowadzenie działalności albo chce się zmienić formę opodatkowania. Można jedynie kontynuować takie rozliczanie, jeśli korzystało się z niego już wcześniej oraz jeśli nie miała miejsca utrata tego sposobu rozliczania. O utracie możliwości rozliczania tą metodą piszemy w dalszej części tekstu.

Stawki karty podatkowej w roku 2023

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 9 listopada 2022 roku, stawki karty podatkowej na rok uległy zwiększeniu o około 13,3 proc. Wybrane stawki w przypadku konkretnych zawodów oraz firm wyniosą w tym roku przykładowo:

 • szewstwo naprawkowe (miejscowość od 5 do 50 tys. mieszkańców) - 152 zł miesięcznie,
 • złotnik-jubiler niezatrudniający pracowników - 603 zł miesięcznie,
 • usługi krawieckie - 152 zł miesięcznie bez pracowników i w najmniejszych miejscowościach 
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne (do 1 pracownika) - od 467 zł na miesiąc,
 • roboty budowlane, w tym dekarskie, malarskie i posadzkarskie - od 769 zł miesięcznie,
 • usługi grawerskie - od 490 zł na miesiąc,
 • kominiarstwo - od 206 zł na miesiąc,
 • sprzątanie wnętrz - od 282 zł miesięcznie.

W przypadku oznaczania stawek duże znaczenie ma liczba mieszkańców w miejscowości, w której wykonywane są usługi. Rozróżnia się je ze względu na miejscowości do 5 tys. mieszkańców, od 5 tys. do 50 tys., a także powyżej 50 tys. Stawki uzależnione są dodatkowo od liczby zatrudnianych pracowników, przy czym w przypadku zatrudnienia istnieją limity.

Gdzie sprawdzić stawki karty podatkowej na 2023 rok dla innych zawodów? Zostały one opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2022 roku i można zweryfikować je również online.

Na czym polega utrata prawa do karty podatkowej?

Stawki karty podatkowej 2023 nie będą obowiązywać, jeśli zostało utracone prawo do korzystania z tej formy opodatkowania. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Katalog przypadków został określony w art. 40, dotyczącym ustawy o zryczałtowanym podatku. Może się to stać w sytuacjach gdy:

 • miało miejsce nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistym stanem ewidencjonowanie zatrudnienia, w tym zatrudnianie większej liczby osób, aniżeli zostało to zgłoszone,
 • nie zawiadomiono o zmianach powodujących podwyższenie podatku dochodowego w ramach karty podatkowej,
 • podawano na rachunkach lub fakturach dane inne, aniżeli zgodne z prawdą,
 • rozpoczęto produkcję wyrobów, które są objęte podatkiem akcyzowym,
 • przekroczono podany stan zatrudnienia określony w przepisach,
 • podjęto inną, pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • rozpoczęto wykonywanie działalności poza granicami Polski.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy przedsiębiorca w sposób nierzetelny prowadzi dokumentację związaną z ewidencją. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego także może wydać decyzję negatywną w sprawie korzystania z karty podatkowej. Pełen katalog innych sytuacji, gdy może ustać prawo do korzystania z karty podatkowej, można znaleźć w przepisach.

Podatnik może też sam zrezygnować z karty podatkowej. Wówczas konieczne jest złożenie oświadczenia w terminie do 20 stycznia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wówczas można wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych. Jeśli jednak nie zostało to zrobione do stycznia 2023 roku, to - o ile nie zostało utracone prawo do karty - to należy korzystać z niej w dalszym ciągu.

Stawki za kartę podatkową na 2023 roku jak widać znów wzrosły i jest to kolejny rok z rzędu, gdy ma miejsce ich waloryzacja. Jednak nawet jeśli zasady te wydają się korzystne, to aktualnie przedsiębiorcy nie mają możliwości wyboru tej formy opodatkowania. Trzeba o tym pamiętać podczas zakładania działalności gospodarczej w 2023 roku.