Kredyty hipoteczne 2024 - najważniejsze zmiany w sposobie udzielania kredytów w nowym roku

Temat kredytu hipotecznego w 2024 roku budzi wiele kontrowersji. Na językach wszystkich zainteresowanych kredytami hipotecznymi jest fakt, że rząd ogłosił nowy projekt - “Mieszkanie na start” po zlikwidowaniu dotychczasowych bezpiecznych kredytów 2% udzielanych osobom młodym, który polegał na dopłacie do odsetek rat kredytu w ciągu pierwszych 10 lat trwania umowy kredytowej. Na czym polega nowy program rządowy? Jakie inne zmiany nastąpią w sposobie udzielania kredytu hipotecznego w 2024 roku? Serdecznie zachęcamy do lektury.

kredyt hipoteczny 2024

Mieszkanie na start - na czym polega nowy projekt rządowy dla młodych?

Pod koniec 2023 roku resort rozwoju i technologii zapowiedział zastąpienie bezpiecznego kredytu 2 procent nowym programem rządowym. Program “mieszkanie na start” powinien ruszyć już w drugiej połowie 2024 roku a w projekcie budżetu państwa zostało na niego zabezpieczone 500 mln złotych.

W komunikacie Ministerstwa Rozwoju w sprawie nowego programu można przeczytać następujący komunikat:

"Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej"

Co istotne, nowy program zakłada limit wiekowy, do którego będzie można skorzystać z programu w przypadku singli. Beneficjentami “mieszkania na start” mogą być single do 35 roku życia. W przypadku osób tworzących dwuosobowe gospodarstwo domowe lub takie, w którym osób jest więcej, takiego limitu nie będzie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało również o limitach dochodowych, które zostaną uwzględnione w programie. Propozycja ministerstwa zakłada następujące progi dochodowe dla beneficjentów “mieszkania na start”:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa - 10 tys. brutto;
 • dla dwuoosobowego - 18 tys. brutto;
 • dla trzyoosobowego - 23 tys. brutto;
 • dla czteroosobwego - 28 tys. brutto;
 • dla pięcioosobowego gospodarstwa limit to 33 tys zł brutto.

Z kolei uprawnieni do uzyskania kredytu będą:

 • single, którzy nie ukończyli 35 roku życia;
 • osoby, które mają co najmniej jedno dziecko;
 • osoby, które nigdy nie miały i nadal nie posiadają własnego mieszkania ani domu jednorodzinnego, chyba że posiadają udziały nie wyższe niż 50 proc. w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny;
 • osoby, które posiadają jedno mieszkanie i w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej trójka dzieci;

Jeśli w programie będą chciały wziąć udział dwie osoby, to łącznie będą mogły one posiadać udział nie wyższy niż 50 procent w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, które zostało uzyskane poprzez dziedziczenie lub darowizny. 

Z programu będą mogły skorzystać też osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

Ministerstwo zakłada również, że w ramach nowego programu uda się udzielić około 50 tysięcy kredytów. Oprocentowanie jak i wysokość przyznawanej pożyczki będzie zależna od wielkości gospodarstwa domowego.

Jakie inne zmiany czekają nas w sposobie udzielania kredytów hipotecznych w 2024?

Poza nowym programem rządowym, osoby które chciałyby wziąć kredyt hipoteczny w 2024 roku mogą spodziewać się również innych zmian. Do najważniejszych należą:

 • rok 2024 ma być rokiem wskaźnika WIRON. Został stworzony jako alternatywa dla WIBOR-u w celu zwiększenia transparentności i dokładności w obliczaniu wskaźników odsetkowych. Jest oparty na rzeczywistych transakcjach, a nie wyłącznie deklaracjach banków. Od początku roku 2024 należy spodziewać się, że nowy wskaźnik WIRON zyska na procentowym udziale w rynku wszystkich dostępnych kredytów hipotecznych względem roku 2023. Istnieją plany, że WIRON całkowicie zastąpi obowiązujący od wielu lat WIBOR do końca roku 2025;
 • w roku 2024 rząd zapowiedział również podtrzymanie wakacji kredytowych, czyli możliwości zawieszenia spłaty rat jako forma pomocy dla kredytobiorców, których z powodu wzrostu stóp procentowych spotykają trudności związane ze spłatą kredytu hipotecznego. Z wakacji kredytowych w roku 2024 skorzystają osoby, u których średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (rata do dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35 procent. Należy mieć to na uwadze przed zdecydowaniem się na wakacje kredytowe;

W 2024 roku na rynku kredytów hipotecznych czeka nas wiele zmian. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja odsetek, ani jaki wpływ na kredyty hipoteczne 2024 będzie miała inflacja. Jeśli jesteś kredytobiorcą lub potencjalnym kredytobiorcą, warto obserwować zmiany i śledzić ten rynek!

A jeśli zastanawiasz się, ile będziesz czekać na kredyt hipoteczny, sprawdź nasz artykuł!