Kredyt konsorcjalny

Kto może udzielić kredytu konsorcjalnego?

Kredyt konsorcjalny to taki kredyt, który udzielany jest jednemu kredytobiorcy przez konsorcjum złożone z co najmniej dwóch banków. Mowa tu o konsorcjum, które powstało specjalnie dla danej transakcji. Wszystkie wchodzące w jego skład banki zgadzają się na udzielenie wnioskującemu kredytu na jednakowych warunkach. Nie muszą jednak dzielić między siebie po równo kwoty kredytu (każdy bank z góry określa, jaką maksymalnie kwotę jest skłonny przeznaczyć na finansowanie danego projektu).  Z reguły jeden z banków przyjmuje rolę agenta konsorcjum i działa w imieniu pozostałych członków konsorcjum, negocjując warunki, a następnie czuwając nad rozliczeniami. Zazwyczaj jest to ten bank, który tworzył konsorcjum (czyli bank aranżer). Mamy wtedy do czynienia z kredytem konsorcjalnym udzielonym w trybie scentralizowanym. Jego spłata przebiega w ten sposób, że kredytobiorca wpłaca raty na rachunek banku reprezentującego całe konsorcjum, a bank ten rozdziela spłacany kapitał i odsetki pomiędzy kredytodawców, stosownie do ich udziału kwotowego. Z kolei w trybie zdecentralizowanym banki wchodzące w skład konsorcjum przekazują swoje środki bezpośrednio kredytobiorcy i również same przyjmują od niego raty.

Gdzie znajduje zastosowanie kredyt konsorcjalny?

Z takiego rozwiązania korzysta się w przypadku finansowania ogromnych inwestycji, nierzadko o wysokim stopniu ryzyka, które przekraczają możliwości pojedynczego kredytodawcy. Kredyty konsorcjalne bywają także zaciągane na poczet zakupu przedsiębiorstw lub w celu refinansowania zadłużenia. Kredyty konsorcjalne mogą być to kredyty terminowe (udzielane na określony z góry cel, wypłacane jednorazowo albo w transzach) lub kredyty rewolwingowe (pozwalające kredytobiorcy na wielokrotne korzystanie z kapitału do określonego limitu w danym okresie czasu; kredytobiorca może wielokrotnie pobierać i spłacać takie zobowiązanie).

Kredyty konsorcjalne można także podzielić na odnawialne i nieodnawialne. 

Sprawdź także: