Najniższa krajowa w 2023 roku - co warto wiedzieć?

Zgodnie z rozpoczętym w Polsce kilka lat temu dynamicznym wzrostem płacy minimalnej, corocznie miliony pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie za pracę z dużymi emocjami oczekuje ogłoszenia wysokości tego wskaźnika na kolejny rok. Mimo różnych ekonomicznych perturbacji, z jakimi zmaga się nasza gospodarka, rządowe zapowiedzi, że w 2024 r. płaca minimalna osiągnie 4000 zł brutto wydają się być całkiem realne do spełnienia. A ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2023 r.? Ten rok będzie z pewnością wyjątkowy, bowiem najniższa krajowa 2023 na rękę wzrośnie aż dwa razy. Zapraszamy do krótkiej lektury, co warto wiedzieć nt. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

Najniższa krajowa w 2023 - czym właściwie jest płaca minimalna

Powszechnie stosowaną normą systemów ekonomicznych niemal wszystkich państw na świecie jest stosowanie tzw. minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość jest ustalana na mocy przepisów prawnych. Ustanowienie płacy minimalnej, zwanej też potocznie najniższą krajową, ma na celu zabezpieczenie pracownika ekonomicznie, chroniąc go przy tym przed wyzyskiem ze strony pracodawcy. Najniższa krajowa będzie zatem ustalonym najniższym wynagrodzeniem, jakie za pracę otrzymać może pracownik. Sam wskaźnik ma też przeciwdziałać bezrobociu, bowiem nie trudno wyobrazić sobie sytuację, że zawsze się może znaleźć ktoś, kto tę samą pracę wykona za niższą stawkę, co mogłoby wykluczać z rynku pracy osoby o najniższych kwalifikacjach. Warto podkreślić w kontekście najniższej krajowej 2023 brutto, że niestosowanie się przez pracodawcę do obowiązujących przepisów stanowić będzie łamanie praw pracowniczych.

Najniższa krajowa 2023 brutto - regulacje prawne

Podstawą prawną służącą do ustalania minimalnej płacy jest Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za płacę z 10 października 2002 r. Zgodnie z artykułem 6.1. wysokość wynagrodzenia pracownika, który jest zatrudniony na pełny miesięczny wymiar czasu pracy, musi wynosić co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalanego wg. przepisów artykułów 2 i 4 tej samej ustawy. Najniższa krajowa 2023 brutto, tak samo, jak i w poprzednich latach jest efektem prac Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które następnie przedkłada daną propozycję Radzie Ministrów. Następnie propozycja trafia pod dyskusję Rady Dialogu Społecznego, w skład której poza stroną rządową wchodzą także przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Efektem dyskusji jest stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ws. najniższej krajowej 2023 brutto (co przekłada się też na netto) zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1952) dnia 13 września 2022 r. Co ważne, uregulowane jest nie tylko minimalne wynagrodzenie, ale i minimalna stawka godzinowa w przypadku np. umów zlecenia.

Ile najniższa krajowa 2023 r.? Porównanie do poprzednich lat

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. ucieszy z pewnością wszystkich najmniej zarabiających, którzy najdotkliwiej doświadczają uciążliwych wzrostów cen dóbr i usług, będących efektem rekordowo wysokiej inflacji. Wg. danych rządowych obecnie jest w Polsce ok. 3 miliony pracowników, którzy pobierają właśnie minimalną stawkę, co nie pozostaje bez znaczenia na ogólny poziom dobrobytu całości polskiego społeczeństwa. Tak, jak to już zostało podkreślone, minimalne wynagrodzenie brutto oraz minimalna stawka godzinowa brutto cyklicznie rosą już od kilku lat, co prezentowało się następująco:

  • 01.01.2018: 2100 zł oraz 13,70 zł/godz.;
  • 01.01.2019: (odpowiednio) 2250 oraz 14,70;
  • 01.01.2020: 2600 oraz 17,00;
  • 01.01.2021: 2800 oraz 18,30;
  • 01.01.2022: 3010 oraz 19,70.

Z kolei najniższa krajowa 2023 brutto w złotówkach w rozbiciu na wynagrodzenie oraz stawkę godzinową minimalne wzrośnie dwa razy i wyniesie:

  • 01.01.2023: 3490 oraz 22,80;
  • 01.07.2023: 3600 oraz 23,50.

Najniższa krajowa 2023 netto - ile do zarobienia na rękę?

Zdecydowanie to, co najbardziej interesuje pracowników o najniższym uposażeniu pracowniczym w kraju to realna kwota, jaka z tytułu wynagrodzenia za pracę wpłynie na ich konta bankowe. Ile zatem wyniesie najniższa krajowa 2023 na rękę w podziale na minimalne wynagrodzenie i minimalną stawkę godzinową? W zależności od rodzaju rozliczenia wyniesie to najczęściej:

  • 01.01.2023: ok. 2700 zł oraz 20,00 zł/godz.;
  • 01.07.2023: ok. 2800 zł oraz 21,00 zł/godz..

Zatem po dwóch podwyżkach minimalne wynagrodzenie w porównaniu do 2022 r. wzrośnie o rekordowe ok. 19% stawek z poprzedniego roku. Co ważne, również w przypadku mniejszego wymiaru godzin obowiązuje stawka przeliczana proporcjonalnie do najniższej krajowej 2023 brutto/netto i przykładowo przy 3/4 etatu wyniesienie odpowiednio 2617,50 zł brutto i ok. 2055 zł netto. Warto podkreślić, że wciąż osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą skorzystać z ulgi zerowy PIT dla młodych, co pozwoli im nie płacić podatku dochodowego, jeśli ich wynagrodzenie nie przekroczy kwoty progu podatkowego. To może im pozwolić uzyskać jeszcze lepszy przeliczniki najniższej krajowej 2023 na rękę.