Co to jest numer IBAN? Definicja

Zastanawiałeś się kiedyś co to jest numer IBAN? IBAN (ang. International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, który umożliwia nie tylko przelew środków pieniężnych na zagraniczne rachunki bankowe, ale również otrzymanie przelewu z zagranicy na krajowe konta bankowe.

IBAN stanowi zatem unikalny numer, za pomocą którego możliwe jest zidentyfikowanie banku oraz właściciela konta. Stosowany jest do rozliczeń pomiędzy kontrahentami, a także jako jedna z możliwości płatności za towary zakupione na zagranicznych stronach internetowych.

Głównym zadaniem IBAN jest usprawnienie dokonywania płatności w ramach Unii Europejskiej. Podanie kodu IBAN odbiorcy przy przelewach typu SEPA jest obowiązkowe wśród krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii.

Z czego składa się IBAN?

Polski numer rachunku bankowego (NRB) składa się zawsze z 26 cyfr, a jego konstrukcję przedstawia poniższy schemat:

KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

KK - to 2 cyfry, które stanowią sumę kontrolną całego numeru rachunku,

AAAAAAAA - to 8 cyfr określających numer rozliczeniowy konkretnego banku,

BBBBBBBBBBBBBBBB - to 16 cyfr będących indywidualnym numerem rachunku klienta. 

W przypadku Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN przed 26 cyfrowy NRB musimy wstawić kod PL. Poprawny zapis przedstawia się następująco:

PL KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

PL w tym przypadku to kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy. Do wszystkich rachunków bankowych na terenie Polski stosuje się ten sam kod. Pozostała część numeru pozostaje bez zmian. 

Jaka jest długość IBAN?

Długość IBAN uzależniona jest od kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy. W Polsce jest to 28 znaków, ale przykładowo w Austrii to 20 znaków, w Niemczech 22 znaki, w Norwegii 16 znaków, a we Francji 27 znaków. Maksymalnie IBAN może mieć 30 znaków (liter lub cyfr).

Austria: AT + 18-znakowa część numeru rachunku,

Niemcy: DE + 20-znakowa część numeru rachunku,

Norwegia: NO + 13-znakowa część numeru rachunku,

Francja: FR + 26-znakowa część numeru rachunku.

Wiesz już co to jest numer IBAN i możesz łatwo znaleźć go, gdy potrzebujesz go do przelewu. Dowiedz się też z naszego bloga co zrobić, gdy wykonałeś błędny przelew.