Odroczenie kredytu - czym się charakteryzuje

Kredyt bankowy to narzędzie pozwalające realizować plany wymagające nakładów finansowych przewyższających bieżące możliwości kredytobiorcy. O ile zaciągając kredyt zazwyczaj nie myśli się o potencjalnych zagrożeniach w przyszłości, to jednak z kredytem zawsze wiąże się ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej w takim stopniu, że regularna spłata zobowiązania może być niemożliwa. To z kolei rodzi ryzyko trafienia na listy dłużników i powstanie negatywnej historii kredytowej. 

Jednym z narzędzi, które umożliwia kredytobiorcom radzenie sobie z czasowymi problemami finansowymi jest odroczenie raty kredytu. Na czym to polega i jak odroczyć spłatę kredytu? Wszystko, co warto wiedzieć o odroczeniu kredytu - zapraszamy do krótkiej lektury.

Co kredytobiorcy daje odroczenie spłaty kredytu?

Każdego kredytobiorcę może spotkać trudniejsza sytuacja finansowa, która zagrażać będzie regularnej spłacie zaciągniętego zobowiązania. Wpływ na to może mieć utrata pracy lub innych dochodów, czy też wypadek lub choroba skutkująca przykładowo dłuższą hospitalizacją. Nie można również zapominać o wpływie na domowy budżet ogólnej sytuacji gospodarczej jak np. rosnące ceny dóbr i usług oraz rosnące raty zobowiązań kredytowych.

Jedną z form podratowania sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i odciążenie jego budżetu na pewien czas będzie właśnie możliwość odroczenia spłaty kredytu. Odroczenie raty kredytu oznacza de facto możliwość zawieszenia spłaty rat zobowiązania przez dany okres, z czego skorzystać mogą zarówno kredytobiorcy posiadający zobowiązania gotówkowe, jak i hipoteczne, konsolidacyjne czy też kredyty ratalne. 

Odroczenie spłaty kredytu nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku uregulowania rat. Te trzeba będzie zwrócić albo wskutek wydłużenia okresu kredytowania, albo rozbicia tych kosztów na pozostałą część zobowiązania.

Formy odroczenia raty kredytu

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz odroczyć spłatę kredytu, to z pewnością warto sięgnąć do warunków zapisanych w umowie kredytowej, a jeśli zapisy w niej zawarte nie są dla Ciebie jasne i klarowne, to o pomoc zawsze możesz się zwrócić do swojego banku. Jest to o tyle istotne, że poszczególne banki kierują się różną polityką w tym zakresie i nie zawsze odroczenie spłaty kredytu będzie oznaczać to samo. W związku z tym rozróżnić można dwa modele tego narzędzia, które wiążą się z odroczeniem spłaty raty:

  • kapitałowo-odsetkowej - oznacza ono całkowite zawieszenie spłaty miesięcznego zobowiązania ratalnego na dany okres, czyli kredytobiorca nie uiszcza na rzecz banku żadnych opłat ratalnych;
  • kapitałowej - oznacza ono zawieszenie spłaty raty jedynie w części spłacanego kapitału, co wiąże się z obowiązkiem dalszego regulowania zobowiązania w części odsetkowej kredytu (warto pamiętać, że często w początkowej fazie spłaty zobowiązania kredytowego większą część raty stanowi część odsetkowa, a nie kapitałowa).

Wakacje kredytowe czy karencja, czyli jak odroczyć spłatę kredytu

W polskim systemie bankowym obowiązują dwa sposoby odroczenia spłaty kredytu, z których mogą korzystać kredytobiorcy niezależnie od kondycji finansowej swojego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że z tych narzędzi mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, również ci znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej, ale przyznać należy, że osoby te raczej nie będą potrzebowały takiej formy wsparcia.

Do standardowych form odroczenia rat kredytu należą:

  • wakacje kredytowe, najczęściej umożliwiające odroczenie jednej raty kapitałowo-odsetkowej w ciągu jednego roku. Kapitał w takim przypadku zostanie w większości przypadków zostanie doliczony do pozostałej części zobowiązania. Warunkiem koniecznym skorzystania z wakacji kredytowych jest regularna spłata dotychczasowych zobowiązań.
  • karencja kredytu - dotyczy części kapitałowej raty i udzielana jest zazwyczaj przy kredytach hipotecznych na zakup mieszkania lub budowę domu, kiedy przed uruchomieniem całości kredytu pobierana jest jedynie część odsetkowa raty.

Czy można odroczyć spłatę kredytu z ustawowymi wakacjami kredytowymi?

Poza standardowymi formami odroczenia rat kredytu, polscy kredytobiorcy mogli liczyć na wsparcie w związku z pandemią COVID-19, kiedy to okres zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej mógł wynieść nawet 3 miesiące. Obecnie, w związku z galopującą inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, kredytobiorcy mogą skorzystać z tzw. ustawowych wakacji kredytowych, które umożliwiają zawieszenie spłaty dwóch rat kapitałowo-odsetkowych w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz po jednej razie w każdym kwartale roku 2023.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty kredytu?

W większości przypadków banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców i znacząco ułatwiają możliwość skorzystania z opcji odroczenia spłaty kredytu. Wystarczy w tym celu złożyć wniosek online, ale oczywiście można też udać się do placówki. Skorzystanie z opcji odroczenia rat kredytu nie powinno wpływać na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy, ale przykładowo nadużywanie zwykłych wakacji kredytowych, czy karencji kredytowej może już na taką ocenę wpłynąć negatywnie. Warto zatem z opcji odroczenia spłaty kredytu korzystać roztropnie i w przypadku wystąpienia rzeczywistej potrzeby.