Zerowy PIT dla młodych - co warto wiedzieć?

Zerowy PIT dla młodych sprawia, że w kieszeni takiej osoby pozostaje więcej środków finansowych. Dodatkowo, aby uzyskać ulgę, trzeba spełnić tylko kilka ogólnych warunków, które są łatwe do zrozumienia, również dla osób niezaznajomionych w większym stopniu z przepisami. Sprawdźmy więc, o jakie wymogi chodzi oraz ile można tym samym zaoszczędzić. Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji.

Na czym polega PIT zero dla młodych?

PIT 0 dla młodych (inaczej Ulga dla młodych) oznacza, że dla wskazanej grupy osób nie nalicza się podatku od określonych przychodów. Dotyczy to jednak tylko przychodów do kwoty 85 528 zł w ciągu roku i limit ten jest kumulatywny co oznacza, że odnosi się do wszystkich źródeł (dodaje się je do siebie). Miesięczne zarobki mogą więc wynosić nawet 7127 złotych brutto. Jeśli chodzi o kryterium wiekowe, to ulga ta dedykowana jest dla osób w wieku do 26 i jest kierowana także do obcokrajowców. W przypadku tych ostatnich dotyczy to jednak tylko tych osób, które posiadają certyfikat rezydencji. Jeśli więc nie posiadają takiego dokumentu, to nie mogą liczyć na możliwość skorzystania z ulgi.

Co ważne, przepisy te są względnie nowe, weszły bowiem w życie dopiero 1 sierpnia 2019 roku. Wówczas odnosiły się wyłącznie do przychodów, które były uzyskane właśnie po tej dacie, czyli po 1 sierpnia. Ze względu na to, że pojawiły się w połowie roku, niższy był też limit przychodów i wyniósł on wówczas 35 636,67 zł. W roku 2023 obowiązuje jednak w pełnym zakresie kwotowym, czyli przekracza 85 tys. zł.

Pamiętaj: prawo do skorzystania z ulgi występuje włącznie z dniem urodzin. Jeśli jednak jest to dzień wolny od pracy, to nie ulega on przesunięciu, np. na kolejny dzień roboczy.

Jakie przychody są zwolnione z opodatkowania?

Przychody wolne z opodatkowania to w przypadku zerowego PITu dla młodych m.in.:

  • z umów zleceń,
  • z umowy o pracę,
  • z odbywania praktyki zawodowej i stażu,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • ze stosunku służbowego.

W ogólnym rozumieniu zwolnienie dotyczy tych przychodów, do których stosuje się skalę podatkową.

Istnieje także katalog przychodów niepodlegających pod ulgę dla młodych. Chodzi tutaj m.in. o umowy zlecenie, a także przychody kapitałowe oraz z kontraktów menedżerskich. Nie dotyczy także przychodów, które osiągane są w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej, co jest kluczową informacją dla młodych osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej firmy lub też już realizujących taką działalność.

Zerowy PIT dla młodych a dochody zagraniczne w praktyce

Co natomiast w sytuacji, gdy osiąga się dochody za granicą naszego kraju? Znaczna grupa młodych osób pracuje przed ukończeniem 26. roku życia poza Polską. Co więc z osiągniętymi w ten sposób dochodami i ich wpływem na PIT zero? W praktyce istnieją dwie metody na rozliczanie dochodów, które osiągane są za granicą.

Pierwsza to wyłączenie z progresją, które stosuje się m.in. w Niemczech oraz Szwajcarii. Nie uwzględnia się jej w limicie ulgi dla młodych.

Druga to proporcjonalne odliczenie, stosowane m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Austrii i Grecji. Uwzględnia się je w limicie ulgi na młodych.

Porada: jeśli jednak uzyskuje się dochody w kraju innym, aniżeli Polska, to zdecydowanie warto skontaktować się z biurem księgowym, aby rozliczyć się w prawidłowy i w preferencyjny dla siebie sposób.

Zerowy PIT dla młodych a wynagrodzenie chorobowe

W praktyce wynagrodzenie chorobowe jest objęte ulgą dla młodych. Wynika to z faktu, że stanowi ono przychód pochodzący ze stosunku pracy, a także ze stosunków pokrewnych. Może być ono uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). 

PIT-37 a roczne zeznanie

Podatnik, który uzyskuje tylko przychody podlegające pod ulgę dla młodych, zwolniony jest z obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT (również za rok 2022 oraz składanej w 2023 roku). Obowiązek złożenia zeznania podatkowego występuje jednak w sytuacjach takich jak:

uzyskane zostały dochody, które opodatkowane są wg. skali podatkowej,

podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku, który został nadpłacony,

podatnik chce skorzystać z dodatkowego zwrotu, np. w przypadku ulgi prorodzinnej.

W powyższych sytuacjach należy albo samodzielnie złożyć odpowiednie dokumenty, albo skorzystać z pomocy księgowej.

PIT 0 dla młodych to jak widać niezwykle korzysta opcja i sposób na to, aby zachęcić takie osoby do rozpoczęcia kariery zawodowej (i zmniejszenia kosztów z tym związanych). W okresie tym można więc sporo zaoszczędzić, np. na podróże czy też rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o ile jest to nasz cel.