Pożyczka z urzędu pracy 5000

Pożyczka z urzędu pracy 5000 - najważniejsze informacje

W ramach tarczy antykryzysowej udostępniono mikroprzedsiębiorcom możliwość skorzystania z oferty pożyczki. Rozwiązanie to ma pomóc złagodzić negatywne skutki wywołane epidemią Covid-19. Celem takiej mikropożyczki jest pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskowanie odbywa się poprzez strony internetowe powiatowych urzędów pracy. Dowiedz się więcej o pożyczce z urzędu pracy 5000.

Pożyczka z urzędu pracy 5000

Główne zasady pożyczki z PUP 5000

Pożyczka z urzędu pracy udzielana jest jednorazowo i nie może być wyższa niż 5000 zł. O wsparcie wnioskować mogą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Pozostałe parametry to:

 • oprocentowanie stałe 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
 • 3 miesięczny okres karencji, po którym następuje rozpoczęcie spłaty,
 • maksymalna spłata w ciągu 12 miesięcy od zakończenia karencji.

Warunkiem przyznania takiej pożyczki jest to, aby działalność gospodarcza prowadzona była przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo taka działalność nie może być zawieszona 29 lutego 2020 roku, 31 marca 2020 roku, a także w dniu składania wniosku. 

Kluczową zasadą pożyczki z PUP 5000 jest to, że może podlegać umorzeniu wraz z odsetkami. Warunkiem jest to, żeby mikroprzedsiębiorca prowadził działalność minimum 3 miesiące od daty przyznania pożyczki. Umorzenie następuje z urzędu. W innym przypadku następuje obowiązek spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez urząd. Pożyczkobiorca otrzymuje również numer bankowy, który umożliwia spłatę zobowiązania. Wszelkie opóźnienia powodują naliczanie odsetek karnych. Brak spłaty dwóch rat może być podstawą do wypowiedzenia umowy. Powstaje wtedy obowiązek zapłaty całości pożyczki w terminie 30 dni. Odpowiedzialny za dochodzenie należności jest w tym przypadku Starosta. 

Jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000? 

Najważniejszą informacją jest to, że wniosek taki składamy bez wychodzenia z domu poprzez platformę praca.gov.pl. Proces jest intuicyjny, więc nie powinien stanowić dla nikogo problemu. Dodatkowo poszczególne urzędy pracy zamieściły instrukcje na temat tego w jaki sposób taki wniosek wypełnić: 

Krok 1 

Logowanie do platformy odbywa się za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnie przechodzimy do grupy wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i wybieramy “Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. 

Krok 2 

Do wniosku dołączamy: 

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, 
 • przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 plus formularz uproszczony, 
 • kopię pełnomocnictw o ile są wymagane, 
 • umowę pożyczki - umowy nie należy podpisywać odręcznie ani skanować, 
 • jest integralną częścią wniosku elektronicznego.

Krok 3

Wybieramy właściwy urząd powiatowy uzależniony od tego gdzie znajduje się siedziba firmy. Całość dokumentów przekazujemy poprzez zatwierdzenie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po wybraniu profilu zaufanego zostaniemy przekierowani na platformę zewnętrzną, najczęściej bank i poprzez zalogowanie uwierzytelnimy swoją tożsamość. Wielkość pojedynczego dokumentu nie może być większa niż 4 MB, a całość powinna stanowić maksymalnie 24 MB. 

We wniosku uzupełniamy: 

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (nazwa, NIP, REGON), 
 • adres siedziby firmy, 
 • dane kontaktowe (obowiązkowo telefon, opcjonalnie e-mail), 
 • reprezentanta przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa i numer dokumentu tożsamości), 
 • treść wniosku (kwota pożyczki, rachunek bankowy, na który otrzymamy pożyczkę).

Następnie składamy oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ubiegania się o środki. Dodatkowo również, że informacje zawarte w dokumentach są prawdziwe i że nie otrzymaliśmy już takiej pomocy. Zobowiązujemy się też do wykorzystania pożyczki zgodnie z jej celem.

Dodatkowo mamy obowiązek poinformować o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa aktualnie na dzień 31 grudnia 2019 roku. Uzupełniamy czy: 

 • wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 proc. wysokości kapitału zarejestrowanego lub 50 proc. wysokości kapitału według ksiąg,
 • przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane do objęcia postępowaniem upadłościowym, 
 • w ciągu 2 ostatnich lat wartość długów do kapitału własnego była powyżej 7.5, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację do odsetek poniżej 1. Wartości w tym przypadku dotyczą podmiotu innego niż mały mikro i średni przedsiębiorca.

Status złożonego wniosku możemy sprawdzić poprzez stronę praca.gov.pl lub kontaktując się z powiatowym urzędem pracy. Wniosek elektroniczny generuje również Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które stanowi potwierdzenie zarejestrowania wniosku. Urząd poinformuje nas również mailowo o otrzymaniu dokumentów. 

Wniosek o pożyczkę 5000 z urzędu pracy może być również złożony w wersji papierowej we właściwym urzędzie. W tym przypadku jednak proces przyznania pożyczki na pewno ulegnie wydłużeniu. Wniosek można też przesłać listownie. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 najbardziej właściwa forma to opcja wnioskowania elektronicznego. Część urzędów ma również dedykowaną infolinię dla przedsiębiorców, która służy do konsultacji w sprawie mikropożyczek. 

Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku. Należy również pamiętać, że skorzystanie z takiej mikropożyczki PUP nie wyklucza ubiegania się o inne formy pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. 

Sprawdź też nasz kolejny artykuł: Umorzenie pożyczki 5000, aby dowiedzieć się więcej w tym temacie.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności