Pożyczki płynnościowe z POIR - na czym polegają?

Pożyczki płynnościowe z POIR - na czym polegają?

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowali plan wsparcia działalności firm poprzez dostęp do pożyczek płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jeden z elementów pomocy w ramach tzw. rządowej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 osób. Taka pożyczka płynnościowa pozwoli firmom sfinansować wydatki związane z bieżąca działalnością, a jej głównym zadaniem jest utrzymanie płynności finansowej w firmie. Pożyczki z POIR udzielane są przez instytucje finansujące, które współpracują z BGK. Ich pełną listę znajdziemy na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wykorzystania w puli jest 400 mln zł, a Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia, że limit ten może wzrosnąć przy większym zainteresowaniu. Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków wywołanych epidemią Koronawirusa.

Pożyczki płynnościowe POIR


Kto może wnioskować o pożyczkę płynnościową?

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich firm działających w każdej branży. MŚP nie mogły znajdować się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019 roku, a ich sytuacja musiała ulec pogorszeniu po tym okresie, czyli w trakcie trwania pandemii. Pożyczka jest dostępna do wyczerpania puli środków, nie później jednak niż do końca czerwca 2021 roku.


Jakie są warunki pożyczki z POIR?

Każdy przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 15 mln złotych w ramach takiej pożyczki POIR przy założeniu, że nie stanowi to kwoty większej niż: 

 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wraz z kosztami personelu pracującego na terenie takiej firmy, 
 • oraz pożyczka taka nie przekroczy 25% łącznego obrotu pożyczkobiorcy za rok 2019.

Wypłata takiej pożyczki płynnościowej możliwa jest po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń dotyczących jej spłaty. Dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł najczęściej wystarczy weksel in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę wraz z deklaracją wekslową. Powyżej tej kwoty mogą być ustanawiane dodatkowe zabezpieczenia zgodnie z decyzją wydaną przez instytucję finansującą, na przykład poręczenie osób trzecich lub hipoteka pod zastaw. 

W dniu 14 kwietnia 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, z którego wynika, że pożyczka POIR może być udzielana na warunkach korzystniejszych niż te rynkowe: 

 • okres spłaty do 6 lat, czyli aż 72 miesiące, 
 • oprocentowanie 0%, 
 • brak wkładu własnego, 
 • karencja w spłacie nawet do 6 miesięcy od daty uruchomienia takiej pożyczki, 
 • zwolnienie z opłat i prowizji za jej udzielenie, 
 • wypłata następuje w ciągu 30 dni od uruchomienia takiej pożyczki, 
 • przedsiębiorca spłaca tylko kapitał, który pożyczył, a dotacja pokrywa całkowitą wartość odsetek, 
 • opcja skorzystania raz w roku z dwumiesięcznych wakacji kredytowych w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty pożyczki, 
 • możliwość zawnioskowania o kilka takich pożyczek, jeżeli nie przekroczą łącznie 15 mln zł.

Aby taką pożyczkę uzyskać należy złożyć wniosek w jednej z instytucji finansującej w danym województwie, która współpracuje z BGK. Można to zrobić osobiście w punkcie obsługi lub w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego lub poprzez użycie podpisu kwalifikowanego. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowy plan wykorzystania udzielonej pożyczki z uwzględnieniem prognozy poprawy płynności finansowej w firmie. 

Dla przykładu w województwie mazowieckim, dolnośląskim i opolskim instytucją finansującą jest Bank Pekao i to za jego pośrednictwem możemy aktualnie składać wnioski. Do wykorzystania pozostało 160 mln zł.


Pożyczka płynnościowa i jej korzyści dla firmy

W związku z pandemią Koronawirusa część branż, poprzez ograniczenia prowadzenia swobodnej działalności, boryka się aktualnie z poważnymi problemami finansowymi. Taka pożyczka płynnościowa może być niezłym zastrzykiem gotówki, który pozwoli pokryć wydatki przeznaczone na bieżącą działalność. Dzięki takiej pożyczce POIR możemy: 

 • opłacić wynagrodzenia pracowników, a także należne składki do ZUS i US, 
 • zapłacić personelowi pracującemu na terenie naszej działalności gospodarczej, 
 • pokryć wszelkie zaległe faktury, w tym na przykład wydatki związane z użytkowaniem infrastruktury, zapłacić czynsz za lokal, media tj. prąd czy gaz, 
 • zapłacić wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, 
 • zaległe faktury przeznaczyć środki na zakup towarów, 
 • spłacić raty kredytów, pożyczek a także pokryć raty leasingowe.

Dla części MŚP może to być jedyny sposób na przetrwanie w czasie pandemii Covid-19. Łatwy sposób wnioskowania, szeroki zakres przeznaczenia środków, jak również korzystne warunki cenowe przyczyniają się do dużej popularności tej formy kredytowania. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne jest również to, że takie pożyczki płynnościowe nie blokują dostępu do innych form pomocy publicznej, do których zaliczamy między innymi pożyczki o charakterze inwestycyjnym lub pomoc de minimis.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: jak zmniejszyć oprocentowanie kredytu?

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności