Progi podatkowe w 2023 roku - najważniejsze informacje

Próg podatkowy określa, jaką stawką będą opodatkowane dochody podatnika. W ostatnim czasie progi te uległy jednak zmodyfikowaniu, dlatego też tak istotne znaczenie ma zapoznanie się z bieżącymi informacjami w tym zakresie. Sprawdźmy więc jakie są progi podatkowe w 2023 roku oraz ile będzie wynosić kwota wolna od podatku.

Jakie progi podatkowe w 2023 roku?

Okazuje się, że rok 2023 to znaczne podwyższenie progu podatkowego wg. następujących zasad:

 • pierwszy próg podatkowy, czyli do kwoty, która nie może przekroczyć 120 tys. złotych brutto. Od dnia 1 lipca 2022 stawka opodatkowania wynosi 12 proc. i obejmie ona także dochody, które były osiągane od 1 stycznia. Dlatego też podczas obliczania należnego podatku, niezbędne jest uwzględnienie kwoty zmniejszającej to zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego,
 • drugi próg podatkowy obliczany od kwoty powyżej 120 tys. złotych. Oznacza to, że od nadwyżki niezbędne będzie zapłacenie podatku dochodowego wynoszącego 32 proc.

Podatnicy powinni pamiętać jednak o kilku dodatkowych kwestiach. Możliwe jest bowiem przede wszystkim zmniejszenie kwoty należnego podatku dzięki różnego rodzaju obowiązującym ulgom oraz odliczeniom. Drugą opcją jest także rozliczenie ze współmałżonkiem, choć i tutaj konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2023 roku?

Kwota ta wynosi 30 tys. złotych. Oznacza to, że daninę muszą zapłacić wszystkie te osoby, które w danym roku zarobiły więcej, aniżeli ta wartość. Dodatkowe należności wyznaczają progi podatkowe obowiązujące od 2023 roku, o których pisaliśmy powyżej.

Kogo obejmuje kwota wolna od podatku w 2023 roku?

Kwota wolna od podatku jest wartością, od której w rozliczeniu nie trzeba odprowadzać podatku. Podstawą jest w tym przypadku dochód, który rozumie się jako przychód zmniejszony o koszty jego uzyskania. Od 1 stycznia 2023 z kwoty tej mogą korzystać podatnicy rozliczający się wg. zasad skali podatkowej.

Dotyczy to:

 • osób zatrudnionych na etacie,
 • zleceniobiorców,
 • wykonawców umów o dzieło,
 • emerytów,
 • rencistów.

Warunkiem jest jednak rozliczanie się z fiskusem przy pomocy zeznań PIT-37 albo PIT-36. Kwota wolna od podatku nie obejmuje więc przedsiębiorców rozliczających się za pomocą karty podatkowej, a także podatkiem liniowym albo ryczałtem.

Kwota wolna od podatku a obowiązujące ulgi

Skorzystanie z ulg to możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania i tym samym wykorzystanie wyższej kwoty wolnej od podatku. Jakie dokładnie ulgi można więc wskazać w swojej deklaracji? Oto najważniejsze z nich:

 • ulga za uiszczone składki ZUS,
 • ulga na darowizny, np. na organizacje charytatywne,
 • ulga internetowa,
 • ulga termoizolacyjna,
 • ulga na darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19.

Kwota wolna od podatku dla osób do 26 roku życia

Grupą, która bez wątpienia bardzo skorzysta na zmianach są osoby do 26 roku życia. Dotyczy to zwłaszcza dorabiających i wykonujących prace na podstawie umów o dzieło lub zlecenie. Najczęściej uzyskają one bowiem pełną kwotę wolną. 

Takie osoby wciąż mogą korzystać też z zerowego PIT-u dla młodych, który przysługuje do ukończenia 26. roku życia.

Kwota wolna od podatku w 2023 roku, a emerytura

Wyższa kwota wolna od podatku to także dobra informacja dla emerytów uzyskujących niskie, comiesięczne świadczenia. Otrzymają oni bowiem w czasie rozliczeń nawet kilkaset złotych ze zwrotu. Nie pociąga to za sobą konieczności składania dodatkowych dokumentów, kwota nadpłaty zostanie bowiem zwrócona bezpośrednio na ich konto bankowe.

Kwota wolna od podatku, a rozliczenie z małżonkiem

Wspólne rozliczanie się z podatku to korzystny wariant w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków uzyskuje znacząco niższe przygody, natomiast druga osoba takie, dzięki którym jest już na drugim progu skali podatkowej. Co istotne, taka możliwość nie obejmuje związków mających rozdzielność majątkową. Jak jednak wygląda proces w przypadku osób, które mają możliwość wspólnego rozliczenia? W praktyce sumuje się osiągane osobno dochody, dzieli tę kwotę na pół i dopiero ona stanowi podstawę, od której wyliczany jest podatek dochodowy. Następnie podatek mnożony jest razy dwa.

Polski Ład to jednak również kilka dodatkowych zmian na rok 2023 związanych ze wspólnym rozliczaniem się. To m.in.:

 • możliwość rozliczenia także w roku, w którym miało miejsce zawarcie związku małżeńskiego. Wcześniej obowiązywał wymóg bycia w takim związku przez cały rok,
 • możliwość rozliczenia w sytuacji, gdy współmałżonek ma działalność gospodarczą, która jest opodatkowana liniowo albo za pomocą ryczałtu. Jest to dostępna opcja jednak tylko w sytuacji, gdy w 2022 nie uzyskał przychodów z działalności lub nie poniósł wydatków.

Jak widać zarówno progi podatkowe, jak i kwota wolna od podatku na rok 2023 uległy zmianieDlatego też z niuansami w tym zakresie warto zapoznać się odpowiednio wcześniej tak, aby wykonać rozliczenie w sposób prawidłowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać też z pomocy biura rachunkowego.