Program Pierwsze Mieszkanie w 2023 roku - od kiedy działa i jakie są warunki?

Posiadanie własnego mieszkania to cel dla większości osób w naszym kraju. Wielu z nas napotyka jednak na swojej drodze liczne bariery finansowe, które utrudniają jego osiągnięcie. Pomocą ma być program Pierwsze Mieszkanie startujący w 2023 roku. Jakie są jego warunki? Kto może z niego skorzystać? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji.

Od kiedy program Pierwsze Mieszkanie i do kogo jest kierowany?

Program został przyjęty przez polski rząd dnia 14 marca 2023. Natomiast data jego wejścia  życie to 1 lipca tego roku. Drugą ważną informacją jest to, jakie są warunki programu Pierwsze Mieszkanie, przede wszystkim pod względem kryterium wiekowego. W praktyce jest on dedykowany dla osób w wieku nieprzekraczającym 45 lat (w dniu udzielenia kredytu).

Co obejmuje program Pierwsze Mieszkanie 2023?

Aktualnie składają się na niego dwa elementy.

Pierwszy to tzw. Bezpieczny Kredyt 2%, drugi natomiast to Konto Mieszkaniowe. Kredyt dedykowany jest dla osoby nieposiadającej mieszkania, domu lub też innego lokalu. W praktyce ma on polegać na tym, iż państwo przez okres 10 lat będzie dopłacało różnicę, która występuje między stopą stałą oraz oprocentowaniem. Oznacza to, że osoba pozyskująca kredyt będzie miała do spłacenia oprocentowanie na poziomie 2 proc. oraz marżę banku, natomiast w tym okresie reszta wydatków będzie spłacana w ramach budżetu państwa.

Program Pierwsze Mieszkanie będzie obejmował: 

  • wysokość kredytu na poziomie 500 tys. złotych dla singli,
  • 600 tys. zł dla osób pozostających w związkach małżeńskich i/lub z przynajmniej jednym dzieckiem.

Co istotne, przy kredycie nie ma limitu na cenę za 1m2 oraz standard nieruchomości, a kredyt można uzyskać zarówno na mieszkanie z rynku wtórnego, jak i na nowe.

Dodatkowym warunkiem jest wkład własny do kredytu. W praktyce nie może przekroczyć on 200 tys. zł. Oznacza to, że single będą mogli nabyć nieruchomość za kwotę do 700 tys. zł, natomiast małżeństwa bez lub z dziećmi do 800 tys. zł. Zwraca się też uwagę na obowiązek zamieszkania w tak nabytej nieruchomości w okresie 24 miesięcy od dnia nabycia.

Drugi filar to Konto Mieszkaniowe. To konto, które można założyć w komercyjnych bankach, z okresem oszczędzania od 3 do 10 lat. Minimalnie należy uiszczać na nie kwotę 500 złotych, a maksymalnie 2 tys. Wymogiem jest także, aby w ciągu roku takich wpłat było co najmniej 11. Warunkiem jest też czas oszczędzania, mający wynosić od 3 do 10 lat. Jeśli wpłaty będą systematyczne, to można liczyć na tzw. Premię Mieszkaniową wypłacaną z budżetu państwowego. Zgromadzone w ten sposób środki pieniężne będą mogły zostać spożytkowane na zakup nieruchomości, a na wydanie takich środków będzie przysługiwał okres 5 lat od zakończenia oszczędzania.

Kto może skorzystać z takiego konta?

  • Osoba nieposiadająca mieszkania, domu ani prawa spółdzielczego obejmującego lokal lub dom.
  • Mieszkający z przynajmniej dwojgiem dzieci (50 m2 przypadających na dwoje dzieci, 75 m2 na troje dzieci, 90 m2 na czworo dzieci, powyżej tej liczby bez limitu).

Z Konta Mieszkaniowego w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie może dodatkowo skorzystać osoba, która:

  • nabyła nieruchomość drogą dziedziczenia, gdy już miało miejsce rozpoczęcie oszczędzania,
  • ma prawo do mieszkania odziedziczonego w udziale nie większym, aniżeli 50 proc.,
  • ma prawo do mieszkania, w przypadku którego wyłączone jest ono z użyteczności w efekcie np. działania żywiołu,
  • gdy prawo to zostało ustanowione w efekcie roszczenia (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. dot. spółdzielni mieszkaniowych).

Program Pierwsze Mieszkanie, a wynajem

Częstym pytaniem jest to, czy takie mieszkanie może zostać wynajęte. Okazuje się, że nie i jeśli taki wynajem będzie miał miejsce, to dopłaty z budżetu państwa nie będą już uiszczane. Założeniem programu jest bowiem wsparcie dla tych osób, które chcą zrealizować własne potrzeby mieszkaniowe, a dotąd nie miały takiej możliwości.

Zainteresowanie programem Pierwsze Mieszkanie 2023

Pozostaje także pytanie o popularność programu Pierwsze Mieszkanie. Eksperci przewidują, że może on skutkować wzrostem akcji kredytowej na poziomie około 10 proc. Co natomiast ze wzrostami cen nieruchomości? Tutaj opinie są różne, choć przewiduje się, że ceny znów mogą zwiększać się od roku 2024, przede wszystkim w efekcie mniejszej liczby inwestycji prowadzonych przez deweloperów, a także większego popytu.

Warunki programu Pierwsze Mieszkanie są obecnie na tyle korzystne, że z pewnością przyciągnie on wielu chętnych. Oczywiście nie każdy będzie się do niego kwalifikował, dlatego jeszcze przed rozważeniem decyzji warto sprawdzić, jakie kryteria należy spełnić oraz na jakie korzyści z tym związane można liczyć.