Co to jest oprocentowanie? Definicja

Oprocentowanie kredytu to jeden z głównych czynników, który ma wpływ na to, ile pieniędzy musimy zwrócić kredytodawcy, czyli osobie, od której pożyczamy. Oprocentowanie stanowi zatem koszt odsetek wliczony do raty kredytu lub pożyczki. Wartość ta podawana jest zawsze w ujęciu rocznym. 

Oprocentowanie kredytu to suma dwóch zmiennych:

  • stawki bazowej – WIBOR(R) 3M lub WIBOR(R) 6M uzależniony od stopy referencyjnej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP),
  • marży banku – to zysk banku z udzielenia kredytu, ustalany indywidualnie przez instytucję finansową.

Jakie są rodzaje oprocentowania?

Oprocentowanie wyrażone jest za pomocą procentowego wskaźnika, które obrazuje nam koszt odsetek kredytu w skali roku. Koszt ten doliczany uwzględniony jest w odpowiednich proporcjach do comiesięcznych rat kredytowych. 

Oprocentowanie możemy podzielić na:

  • oprocentowanie stałe – wartość tego oprocentowania jest ustalona w umowie kredytowej i nie ulega zmianom w sytuacji, w której Rada Polityki Pieniężnej zmniejsza lub zwiększa stopy procentowe, przez cały okres kredytowania zapłacimy taką samą ratę,
  • oprocentowanie zmienne – opiera się na zmiennej stopie procentowej, która stanowi sumę WIBOR plus marża banku. WIBOR jest wartością zmienną, uzależnioną od stóp procentowych ustalanych przez RPP. Jeżeli stopy procentowe maleją, to wysokość raty również spada, natomiast każda podwyżka stóp procentowych zwiększa ratę. 

Od czego zależy wysokość oprocentowania?

Na wysokość oprocentowania ma wpływ wiele czynników, do których zaliczymy m.in.:

  • kwotę kredytu – z reguły im wyższa kwota kredytu, tym niższe oprocentowanie, oczywiście są wyjątki i banki, lub firmy pożyczkowe często wprowadzają również promocję dla niższych kwot,
  • cel kredytu – najniżej oprocentowane są kredyty na określony cel, np. zakup nieruchomości, czy kredyty samochodowe. Jeżeli środki możemy wydać dowolnie, to marża zazwyczaj jest wyższa,
  • wysokość wkładu własnego – ma znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych, im wyższy wkład własny, tym niższa marża, co w konsekwencji daje nam niższe oprocentowanie,
  • źródło dochodów – bardzo często banki przygotowują specjalne oferty cenowe dla konkretnych grup zawodowych, np. dla branży finansowej lub IT,
  • cross-selling – na korzystniejsze warunki oprocentowania często ma również wpływ to, czy skorzystamy z dodatkowych produktów banku, tj. limit w koncie, czy karta kredytowa.