Prowizja w pożyczkach

Prowizja w pożyczkach stanowi jeden z kosztów związanych z pożyczaniem pieniędzy. Podobnie jak odsetki, prowizja określana i naliczana jest przez pożyczkodawcę, a pokrywana jest przez pożyczkobiorcę. Rolą prowizji jest pokrycie kosztów związanych z procesem udzielania pożyczki (w tym z weryfikacją wniosku), może także stanowić formę wynagrodzenia za udzielenie finansowania.

Kiedy prowizja nie jest naliczana?

Niektóre instytucje finansowe wprowadzają promocje, aby zachęcić nowych klientów (np. pierwsza pożyczka bez prowizji) lub też rezygnują zupełnie z naliczania prowizji. Z perspektywy pożyczkobiorcy jest to oczywiście korzystna sytuacja, choć nie zawsze brak prowizji musi oznaczać, że właśnie ta oferta jest najbardziej atrakcyjna. Może się bowiem okazać, że brak prowizji stanowi jedynie wabik na klientów, odwracający ich uwagę od innych kosztów, które mogą być wyższe niż u konkurencji, a co za tym idzie, będą rekompensować pożyczkodawcy brak prowizji.

Prowizja w pożyczkach - od czego zależy jej wysokość?

Prowizja w pożyczkach może stanowić określony procent pożyczanej sumy lub może być kwotą stałą. Wszystko zależy od tego, jakie zasady przyjmie dany pożyczkodawca. Niemniej wysokość prowizji stanowi zazwyczaj równowartości kilku-kilkunastu procent pożyczanej kwoty. Czynnikami wpływającymi na wysokość prowizji są z reguły: wysokość pożyczki, okres spłaty, przeznaczenie pożyczki czy też ryzyko związane z jej udzieleniem danemu klientowi. W umowie może się także znaleźć zapis odnoszący się do dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę pożyczki. W jaki sposób pożyczkobiorca płaci prowizję? Może być ona doliczona do należnej kwoty i stanowić część comiesięcznej raty. Innym rozwiązaniem jest odjęcie prowizji od kwoty, o którą wnioskuje pożyczkobiorca, skutkiem czego na jego konto trafia mniej środków pieniężnych.

Sprawdź także: