Prowizja za udzielenie kredytu - czym jest, jaka jest jej maksymalna kwota i od czego zależy jej wysokość?

Prowizja od pożyczki to jedna z dodatkowych opłat, jakie wpływają na całkowity koszt kredytu. Jest ustalana przez bank i obliczona od kwoty udzielonego finansowania. Zdarza się, że podczas zaciągania kredytu skupiamy się głównie na jego kwocie i nominalnym oprocentowaniu, a nie zwracamy zbyt dużej uwagi na koszt prowizji, co może skutkować przykrą niespodzianką w przyszłości. Chciałbyś dowiedzieć się, czym właściwie jest prowizja od pożyczki, jak dokładnie jest obliczana jej kwota, a może ile wynosi maksymalna prowizja za udzielenie kredytu? Przygotowaliśmy artykuł, w którym postaramy się wyjaśnić te zagadnienia.

prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielenie pożyczki - co to jest?

Prowizja banku jest opłatą, którą ta instytucja dolicza do zobowiązania z tytułu udzielenia kredytu. Stanowi swego rodzaju wynagrodzenie banku, które ten pobiera w zamian za analizę złożonego wniosku i uruchomienie kredytu. Może mieć formę jednorazową i być pobierana na samym początku, jeszcze przed udzieleniem pożyczki - wówczas wpłaca się ją jednorazowo na rachunek banku, a może również być doliczana do miesięcznej stawki kredytu i spłacana podobnie jak raty kapitałowe. To rozwiązanie zwiększa jednak całkowity koszt pożyczki, co może mieć duże znaczenie zwłaszcza przy kredytach opiewających na dużą sumę, takich jak na przykład hipoteczne. Prowizja za udzielenie pożyczki jest wyrażana najczęściej w formie procentowej i obliczana od kwoty udzielonego finansowania.

Czy da się zaciągnąć kredyt bez prowizji?

Istnieją takie oferty kredytowe, w przypadku których bank nie pobiera prowizji. Są to zazwyczaj oferty promocyjne i szeroko reklamowane. Kredyty bez prowizji mogą być bardzo atrakcyjną opcją w oczach kredytobiorców, często są one jednak ograniczone czasowo lub zależą od bardzo specyficznych warunków, które musi spełnić klient banku. Dlatego przed zaciągnięciem jakiejkolwiek pożyczki należy dokładnie dopytać o wszystkie szczegóły.

Jak jest obliczona kwota prowizji od pożyczki?

Jak już pisaliśmy, kwota prowizji od kredytu zależy od stawki pożyczanych przez bank środków finansowych, a jej wysokość nie jest ustalana odgórnie przez przepisy. Z tego powodu banki mogą ją naliczać w sposób dowolny, tak aby oczywiście mieścić się w limitach, które zostały na nie nałożone, na przykład przez ustawę antylichwiarską.

Prowizja za udzielenie pożyczki zależy od wysokości zobowiązania i zdolności kredytowej klienta - im wyższy kredyt, tym większa prowizja.

Jakie rodzaje prowizji od pożyczek można wyróżnić?

Prowizje kredytowe można podzielić na kilka rodzajów:

  • prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata, którą bank nalicza w momencie udzielenia kwoty kredytu na konto klienta lub do rąk własnych;
  • prowizja za zmianę warunków kredytowania - naliczana każdorazowo, kiedy pojawia się zmiana w warunkach umowy kredytowej. Do takich możliwych zmian należą - zmiana dnia, w którym spłacane są miesięczne raty kredytowe, zmiana wysokości marży lub skrócenie czy wydłużenie okresu kredytowania;
  • prowizja za czynności związane z obsługą kredytu - do czynności, którą mogą zostać objęte dodatkową prowizją, należą na przykład zwiększenie limitu kredytowania (dotyczy kredytów odnawialnych), czy stworzenie zaświadczenia o zaciągniętym zobowiązaniu;
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - najczęściej dotyczy zobowiązań udzielanych przedsiębiorcom, występuje bardzo rzadko przy kredytach dla klientów indywidualnych. W przypadku, jeśli rozpatrzenie wniosku kredytowego jest usługą płatną, kredytobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę jeszcze przed podjęciem przez bank decyzji;
  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, kredytobiorca ma możliwość przedwczesnej spłaty kredytu w każdym momencie. Jednak taki przedterminowy zwrot środków może powodować, że bank przyzna dodatkową prowizję, która ma być zadośćuczynieniem za utratę części odsetek. Wysokość takiej prowizji musi być podyktowana umową i liczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Ile wynosi maksymalna prowizja za udzielenie kredytu?

Zgodnie z ustawą antylichwiarską, która była nowelizowana w 2022 roku, prowizja za udzielenie kredytu, należąca do tzw. kosztów pozaodsetkowych, nie może przekraczać 10% pożyczonej kwoty. Z kolei poprzednia wersja ustawy dopuszczała wyznaczanie prowizji w wysokości nawet do 30%. Prowizja pobierana przy kredytach gotówkowych najczęściej jest jednak o wiele niższa niż maksymalna stawka.

Nowelizacja ustawy nic nie zmieniła w przypadku kredytów hipotecznych. Do całkowitej kwoty kredytu banki mogą doliczyć od 2% do 3% wartości pożyczki pod zastaw nieruchomości. Najwyższe opłaty są naliczane na kredytobiorców, których osobisty wkład finansowy jest niski.

Zastanawiasz się, ile czeka się na udzielenie kredytu hipotecznego? Zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Temat prowizji za udzielanie pożyczki może wydawać się szeroki i skomplikowany. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł rozjaśnić największe wątpliwości.