Jak działa rata malejąca? Definicja

Rata malejąca to jedna z dwóch opcji spłaty zaciągniętego zobowiązania. Do wyboru mamy również raty stałe. Podstawową cechą raty malejącej jest to, że zawarta w niej część kapitałowa jest zawsze taka sama. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Im szybciej spłacamy kapitał, tym niższe będą koszty całkowite kredytu lub pożyczki. Aby obliczyć jaką część kapitału spłacamy w racie, wystarczy podzielić kapitał przez liczbę rat.

Co jest zatem przyczyną tego, że raty malejące są mniej popularne od rat stałych wśród kredytobiorców? Związane jest to ze zdolnością kredytową klienta, która nie zawsze pozwala na to, aby w początkowej fazie spłaty kredytu płacić o kilkanaście procent wyższą ratę. Różnica to nawet kilkaset złotych, co znacznie obciąża domowy budżet. Konsekwencją braku wystarczającej zdolności kredytowej jest to, że bank może wydać decyzję pozytywną tylko dla rat równych.

Jakie są zalety raty malejącej?

Do korzyści, jakie wynikają z wyboru rat malejących, możemy zaliczyć:

  • niższe koszty kredytu – szybciej spłacamy kapitał, ma to szczególne znaczenie przy kredytach długoterminowych tj. kredyty hipoteczne. Oszczędności wynikające z wyboru rat malejących w tym przypadku mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku krótkoterminowych pożyczek lub chwilówek nie ma to, aż takiego znaczenia.
  • rata kredytu zmniejsza się – z czasem płacimy coraz niższą ratę, w czasie naszej wysokiej aktywności zawodowej wyższa rata nie stanowi wyzwania. Oczywiście ostateczna wysokość raty jest uzależniona od stawek WIBOR, które mają wpływ na wysokość stopy procentowej.

Jeżeli masz stabilne zatrudnienie i wiesz, że poradzisz sobie ze spłatą wyższej raty na początku spłaty kredytu, to warto wybrać raty malejące. W przypadku pogorszenia się naszej sytuacji finansowej możemy zawnioskować o zmianę rat malejących na stałe. Musimy jednak pamiętać, że wiąże się to z ponownym przeliczeniem naszej zdolności kredytowej. Sama zmiana wymaga również aneksowania umowy kredytowej, co zazwyczaj generuje dodatkowy koszt.