Ubezpieczenie kredytu - jak i kiedy z niego zrezygnować?

Jednym ze standardowych produktów, które oferowane są przyszłym kredytobiorcom przy podpisywaniu umowy jest polisa zabezpieczająca spłatę kredytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kredytobiorca zapewnia sobie komfort spłaty kredytu, a co więcej, ubezpieczenie niejednokrotnie pozwala też uzyskać korzystniejsze warunki kredytowe. Jest to też narzędzie wygodne dla banku, którego interes pozostaje zabezpieczony, ale składki z tego tytułu są opłacane przez kredytobiorcę. Z racji, że jest to swego rodzaju obciążenie budżetu, to rodzi się pytanie, czy można odstąpić od ubezpieczenia kredytu? Kiedy to może być opłacalne? Kiedy i jak tego dokonać? Oto wszystko, co warto wiedzieć o rezygnacji i odstąpieniu od ubezpieczenia kredytu.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu - czy to możliwe?

Ubezpieczenie kredytu to produkt, który budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony jest to niewątpliwie korzyść dla kredytobiorcy, który zabezpiecza swoje zobowiązanie w banku na wypadek, gdyby sam stracił możliwość spłacania rat, ale z drugiej sam ponosi za to dodatkowe opłaty. Co więcej, banki też często stosują ubezpieczenie kredytu, jako zachętę do uzyskania lepszych warunków kredytowych, np. poprzez wpływ na wysokość marży i/lub oprocentowania kredytu. 

Wydawać by się mogło, że kredytobiorca nie ma innego wyjścia i nie może zrezygnować z ubezpieczenia kredytu. Natomiast zgodnie z regulacjami prawnymi, wynikającymi z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) z 22 maja 2003 r., ubezpieczenie kredytu nie jest wymienione jako obligatoryjne, co oznacza, że kredytobiorca ma w tym zakresie dowolność.

jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu

Co trzeba wiedzieć przed rezygnacją z ubezpieczenia kredytu?

Jeśli wraz z podpisaniem umowy kredytowej zdecydowałeś się również na ubezpieczenie kredytu, to z pewnością liczyłeś na pewne korzyści z tego. W przypadku kredytów hipotecznych te korzyści, to realne oszczędności w skali całego okresu kredytowania

Możliwość zejścia z marży może na tyle obniżyć raty, że nawet doliczając do tego opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej może się okazać, że kredyt z ubezpieczeniem jest dużo korzystniejszy niż bez. Co więcej, dla kredytobiorców decydujących się na wieloletnie zobowiązanie, ubezpieczenie np. na wypadek utraty pracy czy śmierci współkredytobiorcy może okazać się bardzo przydatne. 

Inaczej jest w przypadku krótkotrwałych umów kredytowych lub też opiewających na niskie kwoty. Dlatego, zanim pójdziesz do banku z pismem z rezygnacją z ubezpieczenia, to dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy lub OWU i uwzględniając ryzyko przekalkuluj, co bardziej się opłaca.

Kiedy i jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Najważniejszą kwestią podczas składania rezygnacji z ubezpieczenia kredytu jest spełnienie wszelkich wymogów formalnych. Najistotniejsze, że możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie z zachowaniem określonego w umowie terminu wypowiedzenia. 

Oferty banków różnią się w tym zakresie i rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej może nastąpić z dniem złożenia rezygnacji, na koniec bieżącego miesiąca, lub też z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W piśmie z rezygnacją z ubezpieczenia kredytu powinny zostać zawarte informacje dotyczące: 

  • polisy, 
  • umowy kredytowej, 
  • danych teleadresowych kredytobiorcy(ów),
  • oświadczenie woli ze wskazaniem konta bankowego do zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany czas.

WAŻNE: Pamiętaj, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego to nie jest to samo, co ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego, które jest obowiązkowe (składki z tego tytułu są pobierane do uzyskania wartości 20% wartości kredytu, licząc wkład i spłacone raty kapitałowe).

Czy można odstąpić od ubezpieczenia kredytu?

Inną formą rezygnacji z umowy ubezpieczeniowej jest odstąpienie od ubezpieczenia kredytu. Jest to prawo przysługujące kredytobiorcom w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy i skutkuje zazwyczaj z dniem złożenia takiego oświadczenia. 

Wymogi formalnie przy składaniu odstąpienia od ubezpieczenia kredytu nie różnią się wiele od wskazanych wyżej wymogów przy składaniu rezygnacji z ubezpieczenia kredytu, jednak warto pamiętać, by odpowiednio zatytułować pismo, a także, żeby zdążyć to zrobić przed upływem 30 dnia

W przypadku odstąpienia od ubezpieczenia kredytu nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia, efekt złożenia takiego pisma jest natychmiastowy, a ewentualnie pobrana składka miesięczna zostanie zwrócona w części za okres od momentu odstąpienia.

Czy warto rezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Wiedza, że można odstąpić od ubezpieczenia kredytu, a nawet je wypowiedzieć w dowolnym momencie kredytowania, musi zostać przefiltrowana przez bilans korzyści i strat, jakie mogą wyniknąć z rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. 

Podstawową korzyścią z rezygnacji lub odstąpienia (poza mniejszą ilością formalności, o których trzeba pamiętać) jest przede wszystkim obniżenie comiesięcznych obciążeń z tytułu składki. Natomiast czy to się finalnie opłaci? Wówczas trzeba sprawdzić, jak taka rezygnacja z ubezpieczenia kredytu wpłynie na marżę i oprocentowanie kredytu. Jednocześnie wraz z rezygnacją zanika ochrona na wypadek wystąpienia przypadków losowych, które wpłyną na możliwość spłaty zobowiązania.